Szanowni Państwo,

zapraszamy na grudniowe szkolenia i konsultacje dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.


Termin: 16 grudnia 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Sprawozdawczość_ngo: Sprawozdawczość finansowa z realizacji zadań zleconych - rozliczanie zadań po zawartej umowie - część finansowa

 Wiele organizacji realizując zadania roczne, niebawem będzie składać  sprawozdania z ich realizacji, jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania, niejasności  – to jest to przestrzeń dla Was, aby rozwiać swoje wątpliwości  przed złożeniem sprawozdania.  Szkolenie oparte na praktycznym przećwiczeniu jak „krok po kroku” przygotować, wypełnić i złożyć sprawozdanie ze zrealizowanego projektu. Trenerka przeprowadzi je  z wykorzystaniem generatora Witkac.pl ; omówi i pokaże jak dodać załącznik,  jak rozliczyć wkład własny rzeczowy, osobowy, jakie dokumenty należy mieć, aby prawidłowo rozliczyć pod względem finansowo-księgowym zadanie.   

Prowadząca: Iwona Iwicka


Termin: 21 grudnia 2021 r., w godz. 10.00-13.00 oraz 21 grudnia 2021 w godz. 17.00-20.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Projekty_ngo: Jak przygotować ofertę na dofinansowanie projektu – warsztaty praktyczne: aktualne konkursy, generator wniosków: witkac.pl oraz niw.gov.pl

Szkolenie służy wsparciu  w pracy nad projektami; będzie obejmowało krótkie omówienie planowania przedsięwzięcia społecznego zgodnie z logiką projektu. W części drugiej będziemy planować przykładowy projekt wpisując go (przekładając na wniosek) w generator wniosku na witkac.pl.  oraz generator w konkursie NOWEFIO (edycja 2022).

Prowadząca: Hanna Brzuszczak


Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu wybranego szkolenia/konsultacji – najpóźniej na 2 godziny przed spotkaniem - otrzyma  na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy link. (Zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).

Kontakt do organizatora: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl ;  telefon: 515 276 454

Formularz zgłoszeniowy

Opis szkoleń

Pracownia NGO 2021 –   działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim - projekt realizowany na zlecenie  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby działające w trzecim sektorze lub chcące taką działalność rozpocząć na kolejne szkolenia przygotowane dla ngo  z województwa kujawsko-pomorskiego.


Termin: 15 listopada 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Zarządzanie_ngo: Syndrom wypalenia zwodowego w działalności w organizacji pozarządowej

Osoba wypalona nie ma motywacji do dalszej pracy na swoim stanowisku/ funkcji, ... stałe działanie pod presją czasu wzmaga wrażenie, że praca nigdy się nie kończy, … Celem szkolenia jest zastanowienie się czy ludzie  działający w III sektorze są też narażeni na wypalenie zawodowe? Na czym polega syndrom wypalenia zawodowego, jakie są jego symptomy oraz jakie skutki może mieć wypalenie, także skutki  zdrowotne. Omówimy przyczyny wypalenia, i czy w działalności ngo są ku temu przyczyny szczególne i czy mamy na nie jakiś wpływ?  Przyjrzymy się jak działa długotrwały stres i jak to wygląda z perspektywy liderów i liderek.   Podobno „nie wypali się ten kto nigdy nie płonął" – a jak tu nie płonąć, kiedy robi się coś z pasją, zaangażowaniem?  Prowadząca szkolenie: Hanna Brzuszczak


Termin: 16 listopada 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Sprawozdawczość_ngo: Sprawozdawczość finansowa z realizacji zadań zleconych - rozliczanie zadań po zawartej umowie - część finansowa

Wiele organizacji realizując zadania roczne, niebawem będzie składać  sprawozdania z ich realizacji Jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania, niejasności  – to jest to przestrzeń dla Was, aby rozwiać swoje wątpliwości  przed złożeniem sprawozdania.  Szkolenie oparte na praktycznym przećwiczeniu jak „krok po kroku” przygotować, wypełnić i złożyć sprawozdanie ze zrealizowanego projektu. Trenerka przeprowadzi je  z wykorzystaniem generatora Witkac.pl ; omówi i pokaże jak dodać załącznik,  jak rozliczyć wkład własny rzeczowy, osobowy, jakie dokumenty należy mieć, aby prawidłowo rozliczyć pod względem finansowo-księgowym zadanie.   Prowadząca szkolenie: Iwona Iwicka


Termin: 18 listopada 2021 r., w godz. 9.00-15.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Projektowanie działań_ngo: Warsztaty jak przygotować wniosek na dofinansowanie projektu - logika projektu

Szkolenie służy wsparciu osób początkujących w pracy nad projektami; będzie obejmowało: omówienie etapów tworzenia projektu – czyli planowania przedsięwzięcia społecznego zgodnie z logiką projektu. Szczególny akcent szkolenia dotyczyć będzie DIAGNOZY, czyli po co? I dla kogo? Kogo dotyczy problem. Często skupiamy się na działaniach, zapominając o zasadniczej kwestii w ich planowaniu: uzasadnieniu ich potrzeby realizacji z perspektywy ludzi, problemu i celu.  W części drugiej będziemy planować przykładowy projekt wpisując go (przekładając na wniosek) w generator wniosku na witkac.pl . Prowadząca: Hanna Brzuszczak


Termin: 25 listopada 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Księgowość_ngo: Pozyskiwanie środków na działania statutowe - kiermasze, zbiórki, loterie i działalność odpłatna - podstawy księgowości z tego zakresu

Różne formy pozyskiwania środków są stosowane przez organizacje. W okresie przedświątecznym wiele ngo organizuje loterie, kiermasze, .. . Przeprowadzić to jedno, ale trzeba to rozliczyć. Dostajemy pytania: W najbliższym czasie moja organizacja chciałaby zorganizować kiermasz bożonarodzeniowy, dochód ze sprzedaży ciast, ozdób zamierzamy przeznaczyć na cel statutowy, jakie dokumenty musimy mieć, jak to rozliczyć? (..)  O czym należy pamiętać przy planowaniu takich form pozyskiwania środków, Jak rozliczyć zebrane pieniądze, dary? Szkolenie obejmie też podstawy formalno-księgowe dotyczące działalności odpłatnej w organizacji.   Prowadząca szkolenie: Iwona Iwicka


Termin: 29 listopada 2021 r., w godz. 16.00-20.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Zarządzanie_ngo: Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - podstawy formalno-prawne oraz praktyczny wymiar stosowania

Zajmiemy się tematem czym jest dostępność i czy tylko osoby z niepełnosprawnością są nią zainteresowane, czy może też inne grupy?   Co to znaczy dostępność przestrzeni publicznej i czym jest projektowanie dla wszystkich. Pomówimy o tym, czym są szczególne potrzeby.  Przyjrzymy się jakie obowiązki dla NGO wynikają z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i jakie oczekiwania mogą mieć instytucje przyznające dotacje. Prowadzący szkolenie: Piotr Todys


Termin: 30 listopada 2021 r., w godz. 16.30-19.30

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Pr_ngo: Jak skutecznie dotrzeć do odpowiednich odbiorców? Segmentacja i taktyki komunikacyjne

Organizacje z reguły dużo komunikują: na stronie www, profilu na Facebooku, na plakatach czy ulotkach. Ale czy osoby, które tworzą komunikaty, na pewno wiedzą, co i komu chcą przekazać? Zapraszamy na krótkie, intensywne szkolenie, podczas którego będziesz mieć okazję przyjrzeć się z dystansu działaniom komunikacyjnym realizowanym przez Twoją organizację. Zastanowisz się również nad grupami odbiorców, do których chcesz dotrzeć i efektywnymi sposobami trafienia do nich z przekazem. Będziesz też mieć okazję refleksji nad swoim produktem i jego potencjałem komunikacyjnym. Prowadzący szkolenie: Piotr Henzler


Termin: 2 grudnia 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Księgowość_ngo: Umowy o pracę, zlecenia, dzieło - zawieranie i obsługa najczęściej zawieranych umów w ngo.

Gdy będzie kontrola z ZUS, może być za późno. Zarząd podpisując umowę o pracę, czy umowę cywilno-prawną musi to wiedzieć:  Aby organizacja ngo mogła sprawnie  działać oraz realizować zadania, np. w sferze zadań publicznych lub działalność gospodarczą, nierzadko musi zatrudnić pracowników. Fundacje i stowarzyszenia obowiązują dokładnie takie same przepisy jak każdy inny podmiot. Organizacje często realizują działania, w których zlecają przeprowadzenie szkolenia, zajęć dla dzieci,  warsztatów, .. , dość często mamy wątpliwości kiedy zlecenie, kiedy dzieło, jakie składki, kiedy zgłoszenie do ZUS, jakie terminy, zbieg tytułów ubezpieczenia, … Jakie zmiany nas czekają, i gdzie najlepiej szukać informacji.  Na te i wiele innych pytań  będzie można otrzymać odpowiedzi podczas szkolenia, które poprowadzi księgowa z 3 sektora. Prowadząca szkolenie: Iwona Iwicka


Termin: 2 grudnia 2021 r., w godz. 16.30-19.30

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Pr_ngo: Jak tworzyć skuteczne komunikaty? Potrzeby, korzyści i modele komunikacyjne

Stworzenie skutecznego komunikatu to sztuka, ale i rzemiosło. Niektórzy mają talent, niektórzy mają „twórcze kryzysy”, ale raczej nikt nie napisze komunikatu, który będzie efektywny, jeśli nie pozna podstaw. Chyba, że raz, przez przypadek.

Zapraszamy na krótkie, intensywne szkolenie, podczas którego dowiesz się, czym jest język korzyści i jak wykorzystywać go w komunikacji. Poznasz również prosty model komunikacyjny, dzięki któremu Twoje apele i ogłoszenia będą przynosiły lepsze rezultaty. A jeśli będziesz brać aktywnie udział w szkoleniu, to skończysz je z własnym, gotowym (lub prawieJ) komunikatem. Prowadzący szkolenie: Piotr Henzler


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu wybranego szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem - otrzyma  na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy link do danego szkolenia (zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link oraz informację jak się zalogować.  Zapraszamy do spotkania  online (poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon - z głośnikiem, mikrofonem i kamerą.

Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).


Szkolenia poprowadzą:

Piotr Todys - Od 28 prowadzi Fundację TUS, której misją jest dostarczanie narzędzi do niezależności dla osób z niepełnosprawnością. Zajmuje się dostępnością przestrzeni publicznej: sprawdzając, do których miejsc mogą się łatwo dostać osoby z na wózkach, ale też rodzice z wózkami. Prowadzi szkolenia jak projektować miejsca dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Piotr Henzler – socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy, od 15 lat w sektorze pozarządowym, trener, edukator, facylitator, konsultant, superwizor, z doświadczeniem około 3500 godzin szkoleniowych i doradczych przede wszystkim dla osób i grup związanych z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi.  Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, komunikacji i promocji, zarządzaniu zespołem, planowaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą. Doradca i mentor wspierający przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji we wdrażaniu zmiany instytucjonalnej i w rozwoju organizacji.. Na co dzień zaangażowany w działania Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenia STOP. Wcześniej – redaktor naczelny serwisu Pracuj.pl.

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo

Hanna Brzuszczak – socjolożka, od ponad 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, ma doświadczenie jako ekspert oceny merytorycznej ofert w kilku ogólnopolskich konkursach, m.in. FIO, NOWEFIO.


Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA  - prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: tsas@tsas.torun.pl  

 Formularz zgłoszenia (pdf)

Formularz zgłoszenia (docx)


Informacje o szkoleniach (pdf)

Informacje o szkoleniach (docx)

Informacje o szkoleniach na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie www.tsas.torun.pl oraz dzięki współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na stronie  https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl  ;  telefon: 515 276 454

Pracownia NGO 2021 –   działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim - projekt realizowany na zlecenie  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Witamy serdecznie!

Zapraszamy na warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, głównie liderki, liderów, ale nie tylko liderów, bo wypalenie dotyczy praktycznie każdej osoby, nie tylko zarządzających organizacją – zapraszamy każdą/ każdego kogo zaciekawił zakres zajęć, które planujemy przeprowadzić stacjonarnie – w małej, warsztatowej grupie.

29 października 2021r. (piątek )   w godzinach: 9:30 -12:30

Toruń ul. Bydgoska 58 ( TSAS)

Leadership a syndrom wypalenia zawodowego w działalności w 3. sektorze.

Prowadząca: Hanna Brzuszczak

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie na czym polega syndrom wypalenia zawodowego, jakie są jego symptomy oraz jakie skutki może mieć wypalenie, także skutki  zdrowotne. Omówimy przyczyny wypalenia, szczególnie przyjrzymy się jak działa długotrwały stres i jak to wygląda z perspektywy liderów i liderek zaangażowanych w działalność społeczną, obywatelską w ramach 3 sektora.  Będzie także przestrzeń do dyskusji nad tzw. leadership jako częstym modelem leżącym u podstaw zarządzania w organizacjach typu ngo; nad dzieleniem się odpowiedzialnością i kompetencjami oraz korzystaniem ze sposobów zapobiegania wypaleniu własnemu i czasem całych zespołów w organizacjach.

Szkolenie  dla ngo przeprowadzi  Hanna Brzuszczak – socjolożka, ze specjalnością polityka społeczna, autorka i realizatorka wielu projektów w ramach działalności statutowej ngo. Z organizacjami w trzecim sektorze współpracuje od 2007 roku, także ekspertka oceny merytorycznej projektów. Tak oto mówi w kontekście zaplanowanych warsztatów: (…) Temat szkolenia jest dla mnie ważny, bo ja też doświadczam wypalenia, (..) czasem, szczególnie pod koniec roku czuję zmęczenie, , wtedy zastanawiam się co i w jaki sposób mogę zmienić (..) Sądzę, że wiele osób zaangażowanych w działalność pozarządową  jest w podobnej sytuacji, a nie zawsze mają wiedzę i narzędzia jak sobie pomóc.(..) .

Szkolenie będzie przeprowadzone stacjonarnie w małej grupie,  max. 12 osobowej, w formie  warsztatowej, podczas któryego  trener stworzy także przestrzeń do  dyskusji, wymiany doświadczeń.   Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Kartę zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełniony

Formularz zgłoszeniowy

Udział  jest bezpłatny.


Oprócz szkoleń, które sami proponujemy, także realizujemy warsztaty i szkolenia dla konkretnych np. lokalnych organizacji. Można np. zorganizować się/zebrać się w kilka organizacji i nas zaprosić do siebie. Jesteśmy otwarci na zgłaszanie przez organizacje swoich potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych: wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl  i to omówić.

Zależy nam na tym, żeby organizacje z kujawsko-pomorskiego współtworzyły z TSAS-em PRACOWNIĘ NGO 2021 - Chcemy działać dla Was i z Wami !

W listopadzie i grudniu mamy zaplanowane szkolenia m.in:  fundraising, promocja, komunikacja organizacji z otoczeniem, ustawa o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, logika projektowa, sprawozdawczość, narzędzia badawcze w monitoringu i ewaluacji.  Informacje o szkoleniach na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie www.tsas.torun.pl oraz dzięki współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na stronie  https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

 

Kontakt do organizatora: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl  ;  telefon: 515 276 454

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS)  zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w kolejnych  szkoleniach online (na aplikacji zoom) – skierowanych do seniorek i seniorów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Edukacyjne pod-wieczorki bez wychodzenia z domu  z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zwiększania kompetencji cyfrowych.

Spotkania są okazją do ugruntowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, ale też do poznawania się w sieci. Bezpiecznie, bo pod okiem trenerki i trenera z TSASu : )

W październiku:

22.10.2021 (piątek) i 25.10.2021 (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00

Tytuł: Poczta elektroniczna Gmail

Jeśli do tej pory nie korzystałeś/łaś z poczty elektronicznej albo korzystałeś/łaś tylko w małym zakresie zapraszamy na szkolenie.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Co to jest poczta elektroniczna? I Jak założyć konto pocztowe?
 • Jak wygląda okno aplikacji Gmail?
 • Jak wysłać maila?
 • Jak zapanować nad mailami?
 • Co to jest SPAM i co z nim robić?
 • Jak wysłać maila z załącznikiem?
 • Jak dodawać i grupować kontakty?
 • Jak stworzyć swój podpis do maila?

O wszystkich tych rzeczach dowiesz się na szkoleniu podzielonym na 2 części:

 1. 22.10.2021 w godz. 17.00-19.00 - Poczta elektroniczna Gmail część I
 2. 25.10.2021 w godz. 17.00-19.00 - Poczta elektroniczna Gmail część II

Oprócz teorii będzie też praktyka i na bieżąco można będzie przećwiczyć zdobyte umiejętności.

W listopadzie:

18.11.2021 (czwartek) i 19.11.2021 (piątek) w godz. 17.00-19.00

Tytuł: Bezpieczeństwo w sieci.

Opis szkolenia:

W dobie pandemii, kiedy większa część naszego życia przeniosła się do Internetu szczególnie ważne jest bezpieczne korzystanie z jego zasobów. Przestępcy również idą z duchem czasów i działają coraz aktywniej w sieci.

Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, które pomoże uzmysłowić jakie zagrożenia czyhają w Internecie.

Na szkoleniu dowiesz się między innymi:

 1. Co to są wirusy i programy antywirusowe.
 2. Jakimi metodami posługują się oszuści w Internecie.
 3. Na co zwracać uwagę korzystając z różnych usług internetowych.

O tym i wielu innych rzeczach dowiesz się na szkoleniu podzielonym na dwie części:

 1. 18.11.2021 w godz. 17.00-19.00 - Bezpieczeństwo w sieci część I
 2. 19.11.2021 w godz. 17.00-19.00 - Bezpieczeństwo w sieci część II

Udział w szkoleniach jest bezpłatny bezpłatny.

Zapraszamy: wystarczy wypełnić i przesłać Zgłoszenie:

Poniżej link do zgłoszenia/ Karty uczestnika , kliknij w link, wypełnij i prześlij zgłoszenie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV395jKpB2MkKhQL6LE8KFA6J_ws6Ij89xmlgLW20ACM9sJg/viewform?usp=sf_link

Osoby, które wyślą nam swoje zgłoszenia, otrzymają od organizatora w dniu danej części szkolenia z adresu: tsas@tsas.torun.pl  maila z linkiem do szkolenia.

Prosimy o wpisanie daty szkolenia do kalendarza i o sprawdzenie w dniu szkolenia poczty email (również wiadomości SPAM).

Logowanie za pośrednictwem otrzymanego linku - na zoom – na każde szkolenie od 16:50 do 17:00.

Kontakt do Organizatora: tel: 515 276 454 , mail: tsas@tsas.torun.pl  - w przypadku pytań, wątpliwosci: prosimy o kontakt.

REALIZATOR PROJEKTU: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej –  TSAS

TYTUŁ PROJEKTU: Mobilna E-Pracownia 60 +, czyli cyfrowa aktywizacja i integracja społeczna osób starszych.

OKRES REALIZACJI: od 10.05.2021r. do 31.12.2021r.

Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;  jest realizowane w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

TSAS  www.tsas.torun.pl

 

 

To były już szóste spotkania informatyczne!

W większej części poświęciliśmy je na powtórzenie i utrwalenie nabytych umiejętności. Ćwiczenia i wykorzystywanie w codziennym życiu nowej wiedzy, to jedyna gwarancja tego, że zostanie ona z nami na długo.

Każdy senior w miarę swoich potrzeb i możliwości rozwijał swoje umiejętności. Zajęcia informatyczne mają na celu rozwinięcie kompetencji cyfrowych osób starszych i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, co w dobie pandemii jest szczególnie ważne.

 

 

 

We wrześniu rozpoczęliśmy cykl spotkań edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej.

Szkolenia przeznaczone są dla osób powyżej  60 r.ż;  z Torunia oraz powiatów toruńskiego, Inowrocławia i powiatu  inowrocławskiego,  prowadzone na podstawie programu zajęć opracowanego przez trenerów - lekarzy zgodnie z wnioskiem projektu. Celem cyklu spotkań edukacyjnych jest utrwalenie dotychczasowych oraz nabycie nowych umiejętności,  rozwijanie przez uczestników warsztatów aktywności społecznej, integracji wewnątrzpokoleniowej  – poprzez zajęcia z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności  z zakresu edukacji w sferze zdrowia, w takich tematach jak: Medyczne zagadnienia związane z procesami starzenia się oraz profilaktyka zdrowia - Zespoły geriatryczne, depresja, problemy związane z pamięcią, koncentracją, … - Celem tych szkoleń /spotkań jest ukazanie najczęściej występujących problemów osób w wieku podeszłym oraz zagrożeń mogących wynikać z zespołów geriatrycznych wpływających na funkcjonowanie, samodzielność seniorów, a także kwestie organizacyjne, przybliżające seniorom funkcjonowanie ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Ważnym elementem szkoleń jest profilaktyka zdrowia psychicznego oraz znaczenie aktywności społecznej, bycia w grupie dla osoby starszej; godność i podmiotowość seniora; przeżywanie trudnych sytuacji, radzenie sobie w sytuacji pandemii.

Spotkania odbywają się z lekarzem psychiatrą, specjalizującym się także w psychogeriatrii Michałem Wojtaszkiem. 13 października rozpoczną się szkolenia z lekarzem geriatrą Anną Wojtaszek.

 

 

 

Koniec lata i pierwsze dni jesieni a u nas w TSASie  kolorowo, .. .

Były zajęcia: decoupage na świecy, odrobina florystyki, trochę stolarki 😊

Warsztaty z dynią w roli głównej sprawiły wiele radości,

 Na warsztatach z florystyki jako rozwoju zainteresowań możemy wspólnie spędzać czas, inspirująco, integracyjnie.  Kolejne to jak zrobić sukulenty w słoiku? W październiku wracamy do filcowania i  makramy.

Oraz pierwsze kroki przy robieniu kartek metodą haftu matematycznego. Oj , żeby tylko nie zapomnieć okularów !! : )

Pracownia NGO 2021 –   działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim - projekt realizowany na zlecenie  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Witamy serdecznie!

Zapraszamy na kolejne wrześniowe spotkania edukacyjne dla przedstawicieli, członków, wolontariuszy, organizacji pozarządowych – z województwa kujawsko-pomorskiego.


15 września 2021r. w godzinach: 17:00 -20:00 (szkolenie online)

PRAWO_ NGO:  Odpowiedzialność prawna zarządu organizacji pozarządowej

Prowadzący: JAROSŁAW GRESER

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie reguł odpowiedzialność osób wchodzących w skład zarządu i innych organów organizacji np. Komisji Rewizyjnej za swoje działania i działania organizacji. Omówimy m.in. kwestie kiedy odpowiada się własnym majątkiem za długi organizacji i jak temu zapobiec, czy podział funkcji w zarządzie zmniejsza odpowiedzialność, czy można umownie ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec dłużników, kto odpowiada za kary nakładane przez grantodawców.


 24 września w godzinach: 17.00 - 20.00 (szkolenie online)

RODO_NGO: Ochrona danych osobowych, w tym w szczególności przepisy RODO   - szkolenie ukierunkowane na działania, funkcjonowanie i zarządzanie z perspektywy  organizacji pozarządowej

Prowadzący: JAROSŁAW GRESER

Opis szkolenia: przetwarzanie danych osobowych jest częścią działania każdej, nawet najmniejszej organizacji pozarządowej. RODO nakłada szereg obowiązków wynikających z tego tytułu. Na szkoleniu będziemy omawiać te problemy pod kątem działań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod kątem nakładanych przez niego kar oraz najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych.

 

Szkolenia prawne dla ngo przeprowadzi  Jarosław Greser/ Poznań – doktor nauk prawnych, adwokat,  pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 15 lat obsługuje organizacje pozarządowe, w ramach  swojej pracy wspierał ponad 200 fundacji i stowarzyszeń reprezentujących wszystkie obszary działalności. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

 

***Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie, w formie  wykładowo-warsztatowej, podczas których  trener stworzy także przestrzeń do  ćwiczeń, dyskusji, wymiany doświadczeń.   Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Kartę zgłoszenia.

Link do Karty zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4RC5SLyMMsKbPKafcAvIwFigCN0Vup_2lS-yAHXusv4IbUg/viewform?usp=sf_link

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem - otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamymy, aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować.  Zapraszamy do spotkania  on-line ( poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon - z głośnikiem, mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w szkoleniach).


***Oprócz szkoleń, które sami proponujemy, także realizujemy warsztaty i szkolenia dla konkretnych np. lokalnych organizacji. Można np. zorganizować się/zebrać się w kilka organizacji i nas zaprosić do siebie. Jesteśmy otwarci na zgłaszanie przez organizacje swoich potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych: wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl  i to omówić.

Zależy nam na tym, żeby organizacje z kujawsko-pomorskiego współtworzyły z TSAS-em PRACOWNIĘ NGO 2021 - Chcemy działać dla Was i z Wami !

Kontakt do organizatora: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl  ;  telefon: 515 276 454

 

 

Na kolejnych zajęciach informatycznych w sierpniu uczyliśmy się jak zorganizować dane na komputerze. Uczylismy się zakładać foldery, kopiować i przenosić dane w ramach dysku komputera lub na urządzenia zewnętrzne.

Osoby, które nie miały do tej pory profilu zaufanego, a chciały go założyć, zakładały przy pomocy prowadzących podczas zajęć. Ćwiczyliśmy również wszystkie nabyte do tej pory umiejętności.