Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Pracownia NGO 2021 –   działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim - projekt realizowany na zlecenie  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby działające w trzecim sektorze lub chcące taką działalność rozpocząć na kolejne szkolenia przygotowane dla ngo  z województwa kujawsko-pomorskiego.


Termin: 15 listopada 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Zarządzanie_ngo: Syndrom wypalenia zwodowego w działalności w organizacji pozarządowej

Osoba wypalona nie ma motywacji do dalszej pracy na swoim stanowisku/ funkcji, ... stałe działanie pod presją czasu wzmaga wrażenie, że praca nigdy się nie kończy, … Celem szkolenia jest zastanowienie się czy ludzie  działający w III sektorze są też narażeni na wypalenie zawodowe? Na czym polega syndrom wypalenia zawodowego, jakie są jego symptomy oraz jakie skutki może mieć wypalenie, także skutki  zdrowotne. Omówimy przyczyny wypalenia, i czy w działalności ngo są ku temu przyczyny szczególne i czy mamy na nie jakiś wpływ?  Przyjrzymy się jak działa długotrwały stres i jak to wygląda z perspektywy liderów i liderek.   Podobno „nie wypali się ten kto nigdy nie płonął" – a jak tu nie płonąć, kiedy robi się coś z pasją, zaangażowaniem?  Prowadząca szkolenie: Hanna Brzuszczak


Termin: 16 listopada 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Sprawozdawczość_ngo: Sprawozdawczość finansowa z realizacji zadań zleconych - rozliczanie zadań po zawartej umowie - część finansowa

Wiele organizacji realizując zadania roczne, niebawem będzie składać  sprawozdania z ich realizacji Jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania, niejasności  – to jest to przestrzeń dla Was, aby rozwiać swoje wątpliwości  przed złożeniem sprawozdania.  Szkolenie oparte na praktycznym przećwiczeniu jak „krok po kroku” przygotować, wypełnić i złożyć sprawozdanie ze zrealizowanego projektu. Trenerka przeprowadzi je  z wykorzystaniem generatora Witkac.pl ; omówi i pokaże jak dodać załącznik,  jak rozliczyć wkład własny rzeczowy, osobowy, jakie dokumenty należy mieć, aby prawidłowo rozliczyć pod względem finansowo-księgowym zadanie.   Prowadząca szkolenie: Iwona Iwicka


Termin: 18 listopada 2021 r., w godz. 9.00-15.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Projektowanie działań_ngo: Warsztaty jak przygotować wniosek na dofinansowanie projektu - logika projektu

Szkolenie służy wsparciu osób początkujących w pracy nad projektami; będzie obejmowało: omówienie etapów tworzenia projektu – czyli planowania przedsięwzięcia społecznego zgodnie z logiką projektu. Szczególny akcent szkolenia dotyczyć będzie DIAGNOZY, czyli po co? I dla kogo? Kogo dotyczy problem. Często skupiamy się na działaniach, zapominając o zasadniczej kwestii w ich planowaniu: uzasadnieniu ich potrzeby realizacji z perspektywy ludzi, problemu i celu.  W części drugiej będziemy planować przykładowy projekt wpisując go (przekładając na wniosek) w generator wniosku na witkac.pl . Prowadząca: Hanna Brzuszczak


Termin: 25 listopada 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Księgowość_ngo: Pozyskiwanie środków na działania statutowe - kiermasze, zbiórki, loterie i działalność odpłatna - podstawy księgowości z tego zakresu

Różne formy pozyskiwania środków są stosowane przez organizacje. W okresie przedświątecznym wiele ngo organizuje loterie, kiermasze, .. . Przeprowadzić to jedno, ale trzeba to rozliczyć. Dostajemy pytania: W najbliższym czasie moja organizacja chciałaby zorganizować kiermasz bożonarodzeniowy, dochód ze sprzedaży ciast, ozdób zamierzamy przeznaczyć na cel statutowy, jakie dokumenty musimy mieć, jak to rozliczyć? (..)  O czym należy pamiętać przy planowaniu takich form pozyskiwania środków, Jak rozliczyć zebrane pieniądze, dary? Szkolenie obejmie też podstawy formalno-księgowe dotyczące działalności odpłatnej w organizacji.   Prowadząca szkolenie: Iwona Iwicka


Termin: 29 listopada 2021 r., w godz. 16.00-20.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Zarządzanie_ngo: Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - podstawy formalno-prawne oraz praktyczny wymiar stosowania

Zajmiemy się tematem czym jest dostępność i czy tylko osoby z niepełnosprawnością są nią zainteresowane, czy może też inne grupy?   Co to znaczy dostępność przestrzeni publicznej i czym jest projektowanie dla wszystkich. Pomówimy o tym, czym są szczególne potrzeby.  Przyjrzymy się jakie obowiązki dla NGO wynikają z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i jakie oczekiwania mogą mieć instytucje przyznające dotacje. Prowadzący szkolenie: Piotr Todys


Termin: 30 listopada 2021 r., w godz. 16.30-19.30

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Pr_ngo: Jak skutecznie dotrzeć do odpowiednich odbiorców? Segmentacja i taktyki komunikacyjne

Organizacje z reguły dużo komunikują: na stronie www, profilu na Facebooku, na plakatach czy ulotkach. Ale czy osoby, które tworzą komunikaty, na pewno wiedzą, co i komu chcą przekazać? Zapraszamy na krótkie, intensywne szkolenie, podczas którego będziesz mieć okazję przyjrzeć się z dystansu działaniom komunikacyjnym realizowanym przez Twoją organizację. Zastanowisz się również nad grupami odbiorców, do których chcesz dotrzeć i efektywnymi sposobami trafienia do nich z przekazem. Będziesz też mieć okazję refleksji nad swoim produktem i jego potencjałem komunikacyjnym. Prowadzący szkolenie: Piotr Henzler


Termin: 2 grudnia 2021 r., w godz. 10.00-13.00

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Księgowość_ngo: Umowy o pracę, zlecenia, dzieło - zawieranie i obsługa najczęściej zawieranych umów w ngo.

Gdy będzie kontrola z ZUS, może być za późno. Zarząd podpisując umowę o pracę, czy umowę cywilno-prawną musi to wiedzieć:  Aby organizacja ngo mogła sprawnie  działać oraz realizować zadania, np. w sferze zadań publicznych lub działalność gospodarczą, nierzadko musi zatrudnić pracowników. Fundacje i stowarzyszenia obowiązują dokładnie takie same przepisy jak każdy inny podmiot. Organizacje często realizują działania, w których zlecają przeprowadzenie szkolenia, zajęć dla dzieci,  warsztatów, .. , dość często mamy wątpliwości kiedy zlecenie, kiedy dzieło, jakie składki, kiedy zgłoszenie do ZUS, jakie terminy, zbieg tytułów ubezpieczenia, … Jakie zmiany nas czekają, i gdzie najlepiej szukać informacji.  Na te i wiele innych pytań  będzie można otrzymać odpowiedzi podczas szkolenia, które poprowadzi księgowa z 3 sektora. Prowadząca szkolenie: Iwona Iwicka


Termin: 2 grudnia 2021 r., w godz. 16.30-19.30

Miejsce: onlinie (na aplikacji Zoom)

Pr_ngo: Jak tworzyć skuteczne komunikaty? Potrzeby, korzyści i modele komunikacyjne

Stworzenie skutecznego komunikatu to sztuka, ale i rzemiosło. Niektórzy mają talent, niektórzy mają „twórcze kryzysy”, ale raczej nikt nie napisze komunikatu, który będzie efektywny, jeśli nie pozna podstaw. Chyba, że raz, przez przypadek.

Zapraszamy na krótkie, intensywne szkolenie, podczas którego dowiesz się, czym jest język korzyści i jak wykorzystywać go w komunikacji. Poznasz również prosty model komunikacyjny, dzięki któremu Twoje apele i ogłoszenia będą przynosiły lepsze rezultaty. A jeśli będziesz brać aktywnie udział w szkoleniu, to skończysz je z własnym, gotowym (lub prawieJ) komunikatem. Prowadzący szkolenie: Piotr Henzler


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu wybranego szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem - otrzyma  na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres mailowy link do danego szkolenia (zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link oraz informację jak się zalogować.  Zapraszamy do spotkania  online (poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon - z głośnikiem, mikrofonem i kamerą.

Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).


Szkolenia poprowadzą:

Piotr Todys - Od 28 prowadzi Fundację TUS, której misją jest dostarczanie narzędzi do niezależności dla osób z niepełnosprawnością. Zajmuje się dostępnością przestrzeni publicznej: sprawdzając, do których miejsc mogą się łatwo dostać osoby z na wózkach, ale też rodzice z wózkami. Prowadzi szkolenia jak projektować miejsca dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Piotr Henzler – socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy, od 15 lat w sektorze pozarządowym, trener, edukator, facylitator, konsultant, superwizor, z doświadczeniem około 3500 godzin szkoleniowych i doradczych przede wszystkim dla osób i grup związanych z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi.  Specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, komunikacji i promocji, zarządzaniu zespołem, planowaniu strategicznym, zarządzaniu zmianą. Doradca i mentor wspierający przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji we wdrażaniu zmiany instytucjonalnej i w rozwoju organizacji.. Na co dzień zaangażowany w działania Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenia STOP. Wcześniej – redaktor naczelny serwisu Pracuj.pl.

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo

Hanna Brzuszczak – socjolożka, od ponad 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, ma doświadczenie jako ekspert oceny merytorycznej ofert w kilku ogólnopolskich konkursach, m.in. FIO, NOWEFIO.


Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIA  - prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: tsas@tsas.torun.pl  

 Formularz zgłoszenia (pdf)

Formularz zgłoszenia (docx)


Informacje o szkoleniach (pdf)

Informacje o szkoleniach (docx)

Informacje o szkoleniach na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie www.tsas.torun.pl oraz dzięki współpracy z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na stronie  https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl  ;  telefon: 515 276 454