Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – (TSAS) w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu - kontynuuje działania na rzecz rozwoju aktywności i samoorganizacji osób starszych. Senioralna Pracownia Partycypacji Społecznej adresowana jest  do osób w wieku 60+ , mieszkańców  Torunia oraz powiatów toruńskiego i inowrocławskiego, w szczególności do tych seniorów, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie lokalnej polityki społecznej. Do aktywnego uczestnictwa w tegorocznych działaniach zapraszamy seniorki i seniorów w różnym wieku, dla których słowo „partycypacja”  ma realny, konkretny wymiar.

Partycypacja obywatelska, dialog społeczny, dialog obywatelski czy demokracja partycypacyjna to pojęcia, które niezależnie od różnic znaczeniowych opisują jeden trend polegający na udziale obywateli w planowaniu i realizacji polityk publicznych na poziomie państwa, regionu, powiatu czy gminy. Na tym się zresztą nie kończy, partycypacja schodzi niżej, na przykład do jednostek pomocniczych gmin, czyli sołectw czy osiedli.

Do czego i komu partycypacja obywatelska jest potrzebna?  Na czym może polegać w społeczności lokalnej? Jak ją praktycznie stosować? Na te i inne pytania będziemy próbować wspólnie odpowiedzieć oraz uczyć się jak  zacząć partycypować – czyli brać udział, włączać się w sprawy społeczne. Być może to nie będzie łatwe, może okazać się, że problemy z partycypacją leżą zupełnie, gdzie indziej niż dotąd wielu z nas sądziło…?  Nie przekonamy się, jeśli nie spróbujemy sami działać.

Nie może być mowy o partycypacji społecznej, czy obywatelskiej bez aktywnych postaw społecznych, umiejętności komunikacji społecznej,  bez aktywności społecznej i obywatelskiej. Dlatego głównym celem Pracowni  jest właśnie - rozwój aktywności i integracji społecznej  wśród osób starszych( 60+)  z terenu Torunia i powiatów toruńskiego i inowrocławskiego w okresie od marca do grudnia 2019r.

Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez następujące  działania: organizację i funkcjonowanie Pracowni Partycypacji Społecznej Osób Starszych -  a w jej ramach takie formy działań jak: spotkania z animatorem senioralnym, warsztaty praktyczne, zajęcia informatyczne, wyjazd integracyjno-edukacyjny ukierunkowany na rozwój integracji, partycypacji społecznej i wolontariatu, na edukację obywatelską seniorów -  oraz drugiego uzupełniającego działania: zajęć w sferze kultury, rekreacji sportowo-ruchowej, rękodzieła - które w sposób realny będą włączały osoby starsze w życie społeczne poprzez wyjście do teatru,  na warsztaty rozwoju zainteresowań w ramach Kalendarza Aktywnego Seniora pod nazwą : Poza Schematami Wieku - Kalendarz ma też w widoczny sposób pełnić rolę kształtowania i upowszechniania pozytywnego wizerunku starości - jako kolejnego etapu życia, bez stereotypów i uprzedzeń.

Projekt obejmuje dwa równoległe działania:

  1. Działanie I: Pracownia Partycypacji i Przedsiębiorczości Społecznej  -obejmuje cykliczne, cotygodniowe spotkania grupowe, wyjazd integracyjny, zajęcia informatyczne, oraz różne warsztaty praktyczne, np. stolarskie, kulinarne, krawieckie. 
  2. Działanie II: KALENDARZ Aktywności Senioralnej – "Poza Schematami Wieku" - obejmuje organizację i przeprowadzenie cyklu zajęć integracji i partycypacji kulturowej w formie warsztatów i uczestnictwa w sferze kultury i sztuki. Działanie tak jak pozostałe formy zaplanowane w projekcie ma charakter otwarty, zarówno beneficjenci Pracowni Partycypacji Społecznej,  jak i inni seniorzy  z terenu realizacji zadania będą mogli uczestniczyć w aktywnych formach: wyjścia do instytucji kulturywarsztaty plastyczne i rękodzieło artystyczne oraz warsztaty fotograficzne .

Realizacja zadania: od 1.03.2019r. do 31.12.2019r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwościami, jakie daje udział w projekcie, w tym: poznanie rówieśników, rozwój zainteresowań, zwiększenie poczucia własnej wartości, …..  i wiele innych pozytywnych wydarzeń. 

 

***

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH

NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019