KALENDARZ  AKTYWNEGO SENIORA -                    

działania wspierające samoorganizację i aktywność społeczną osób starszych 

Lider projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

Partner projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Odbiorcy: osoby w wieku 60 + , z terenu  Torunia oraz powiatów toruńskiego i inowrocławskiego

Szczegółowe informacje i kontakt do organizatora:

mail: tsas@tsas.torun.pl  lub telefonicznie: 515 276 454

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  Realizacja zadania od 1.03.2017r. –  do 30.12.2017r.

Prezentacja

Ulotka dwustronna

Ulotka składana

Roll up

Zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie  kujawsko-pomorskim, obejmuje cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej zaprasza do korzystania z następujących form wsparcia i rozwoju  organizacji pozarządowych:

Zakres szkoleń, konsultacji oraz poradnictwa: PRAWNE, KSIĘGOWE, PROJEKTOWE DLA NGO

Adresaci projektu: członkowie, wolontariusze, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kontakt:    Tel .: 515 276 454    mail: tsas@tsas.torun.pl

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ulotka