Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd TSAS:

Prezes – Hanna Brzuszczak

Wiceprezes – Róża Sobczak-Małecka

Członek Zarządu – Iwona Iwicka

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Renz

Członek – Marzenna Żabska

Członek – Barbara Świerska-Pietkiewicz