We wrześniu rozpoczęliśmy cykl spotkań edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej.

Szkolenia przeznaczone są dla osób powyżej  60 r.ż;  z Torunia oraz powiatów toruńskiego, Inowrocławia i powiatu  inowrocławskiego,  prowadzone na podstawie programu zajęć opracowanego przez trenerów - lekarzy zgodnie z wnioskiem projektu. Celem cyklu spotkań edukacyjnych jest utrwalenie dotychczasowych oraz nabycie nowych umiejętności,  rozwijanie przez uczestników warsztatów aktywności społecznej, integracji wewnątrzpokoleniowej  – poprzez zajęcia z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności  z zakresu edukacji w sferze zdrowia, w takich tematach jak: Medyczne zagadnienia związane z procesami starzenia się oraz profilaktyka zdrowia - Zespoły geriatryczne, depresja, problemy związane z pamięcią, koncentracją, … - Celem tych szkoleń /spotkań jest ukazanie najczęściej występujących problemów osób w wieku podeszłym oraz zagrożeń mogących wynikać z zespołów geriatrycznych wpływających na funkcjonowanie, samodzielność seniorów, a także kwestie organizacyjne, przybliżające seniorom funkcjonowanie ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Ważnym elementem szkoleń jest profilaktyka zdrowia psychicznego oraz znaczenie aktywności społecznej, bycia w grupie dla osoby starszej; godność i podmiotowość seniora; przeżywanie trudnych sytuacji, radzenie sobie w sytuacji pandemii.

Spotkania odbywają się z lekarzem psychiatrą, specjalizującym się także w psychogeriatrii Michałem Wojtaszkiem. 13 października rozpoczną się szkolenia z lekarzem geriatrą Anną Wojtaszek.

 

 

 

Tak o warsztatch z psychoedukacji mówi prowadzący Krystian Rubacha:

"Cykl warsztatów jest nakierowany na wzmocnienie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i regulowania emocji, dostrzegania własnych potrzeb i dbania o siebie, a także bycia uważnym w kontakcie ze sobą i innymi. W trakcie zajęć czerpiemy nie tylko z dorobku mindfulness i podejść skoncentrowanych na emocjach, ale przede wszystkim z własnych doświadczeń uczestników, które stanowią niewyczerpalne źródło wzajemnej inspiracji. Dzięki uczestnikom zajęcia odbywają się w atmosferze otwartości i zaciekawienia: na wiedzę i drugiego człowieka. Celem spotkań jest zwiększenie komfortu bycia z samym sobą i innymi ludźmi. "

 

 

 

Warsztaty grupowe z psychoedukacji rozpoczęły się w lipcu. Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o emocjach.

Było trochę teorii: między innymi badania Ekmana, Koło emocji Kaitlin Robbs; o rozróżnianiu emocji od uczucia, czy nastroju.  Często nie potrafimy mówić o emocjach. Zapominamy, że nie ma złych i dobrych emocji, one po prostu są. Mamy do nich prawo.

Zajęcia z psychoedukacji pomagają nam w przezwyciężaniu różnych obaw, czasem wstydu, lęku przed uczeniem się nowego – a dla wielu – seniorów i seniorek taką nową rzeczą jest informatyka.  Dlatego ważną częścią spotkania było: Moje emocje w zetknięciu z e-światem. Nie możemy się doczekać kolejnego warsztatu – który odbędzie się 19 sierpnia.

 

 

 

Działanie ma na celu rozwój kompetencji społecznych, wzmocnienie samooceny, wiary we własne możliwości, edukację psycho-społeczną osób starszych.

W ramach tego działania odbędą się m. in. zajęcia z psychologiem, szkolenie z asertywności, warsztaty, spotkania edukacyjne prowadzone przez lekarza oraz coaching.