Zajęcia z psychoedukacji w sierpniu

 

 

 

Tak o warsztatch z psychoedukacji mówi prowadzący Krystian Rubacha:

"Cykl warsztatów jest nakierowany na wzmocnienie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i regulowania emocji, dostrzegania własnych potrzeb i dbania o siebie, a także bycia uważnym w kontakcie ze sobą i innymi. W trakcie zajęć czerpiemy nie tylko z dorobku mindfulness i podejść skoncentrowanych na emocjach, ale przede wszystkim z własnych doświadczeń uczestników, które stanowią niewyczerpalne źródło wzajemnej inspiracji. Dzięki uczestnikom zajęcia odbywają się w atmosferze otwartości i zaciekawienia: na wiedzę i drugiego człowieka. Celem spotkań jest zwiększenie komfortu bycia z samym sobą i innymi ludźmi. "