O nas

Nasze Stowarzyszenie powstało  jesienią 2006 roku, a data rejestracji w KRS to 26.01.2007 r. , zaczęło się z chęci działania i inicjatywy dwóch pracowników socjalnych z Torunia: Hanny Brzuszczak i Anny Renz  oraz tych, którym jest z nimi po drodze: ludzi zwykłych, ale dobrych i profesjonalnych: pedagogów, prawników, specjalistów różnych dziedzin z obszaru pomocy społecznej, edukacji prawnej i obywatelskiej, wsparcia rodziny, którym nieobojętne są problemy społeczne, jakie wokół siebie widzą i nie potrafią biernie się im przyglądać.

Nasza nazwa – jest dość pospolita, żeby nie powiedzieć banalna …

Toruńskie – bo Toruń, lubimy to miejsce,  kochamy Toruń,  z nim się identyfikujemy, tu większość z nas mieszka, pracuje, chodzi do teatru, jeździ na rowerze, ma rodzinę, przyjaciół …

Stowarzyszenie – bo to dla nas podstawowa forma działalności w 3 sektorze, bo zawiera w sobie współpracę, tworzenie i robienie czegoś w grupie, zespole, ale jest zbiorem indywidualnych osobowości, indywidualnych potencjałów, to w nim przenika się działalność na zewnątrz, dla innych, ale i wsparcie dla ludzi, którzy, je tworzą, …

Aktywności – bo z niej się stworzyliśmy, nie chcemy być bierni. Można zamknąć oczy, udawać, że mnie to nie dotyczy, my jednak wybieramy aktywność i włączanie innych. To dzięki aktywności wstajesz, sprzątasz, pracujesz, tworzysz,  rozwijasz się. Aktywność to dla nas energia, rozwój, zmiana, …

Społecznej – i znów odniesienie do bycia w większej grupie, ale już nie tylko w jednej, każdy z nas żyje w jakiejś społeczności .. miejskiej, wiejskiej, kulturowej, przynależymy do kategorii wiekowych, do kobiet, mężczyzn, przedsiębiorczych, … z tym się wiążą różne kwestie społeczne: partycypacji, marginalizacji, dyskryminacji, konsumpcji, obywatelskości, świadomości prawnej, ….

Jeśli mówimy TSAS – to często mamy na myśli: Punkt, czyli Punkt PPiO na rogu Bydgoskiej i Klonowica, Klub I Ty możesz być  60+ czyli  nasz Klub 60+, Trenera NGO czyli nasze warsztaty rozwoju trenerskiego, szkolenia dla ngo, Wspieramy Rodzinę – program edukacyjno-korekcyjny dla rodziców, szczególnie tych, którzy są odwiedzani przez różnych specjalistów, a i tak nadal nie wiedza jak i co zmienić, żeby być lepszymi rodzicami.

W naszej działalności – ważną kwestią jest rodzina ( w ujęciu socjologicznym, społecznym, ale też psychologicznym, jako system, źródło wartości, coś co nas może na starcie wzmocnić, pięknie wyposażyć do życia, ale i … niestety zniszczyć, pogrążyć w kompleksach, w braku wiary w siebie,…), od początku i systematycznie, podejmujemy działania, których celem jest wspieranie rodziny, żeby  funkcjonowała prawidłowo ( cokolwiek to znaczy J).

Ogromne znaczenie przykładamy do komunikacji:

Stąd nasze poszukiwania metodologiczne, oparte na VIT, PSR/SFA, mediacji.

Wszelkie konflikty, nieporozumienia, w pracy, w zespole, rodzinie, małżeństwie najczęściej właśnie biorą się z tego, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, słuchać się wzajemnie, szanować wzajemne asertywne prawa.

Dla kogo działamy?

  • dla osób, które poszukują porady , chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą się rozwijać, …,
  • dla ludzi młodych i młodych duchem, dla rodziców, którzy chcą czerpać z bycia rodzicem radość,
  • dla seniorów, którzy mają czasem obawy, a czasem chęć wyjść z domu,
  • dla  ludzi, którzy działają w ngo, chcą się doskonalić w tym co robią.

Osoby wspierane przez nasze Stowarzyszenie, to przede wszystkim mieszkańcy Torunia, okolicznych gmin i województwa kujawsko-pomorskiego.

Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą, tak w zakresie prawników, pracowników socjalnych jak i pedagogów, psychologów, socjologów współpracujących ze Stowarzyszeniem od wielu lat. Prowadzimy poradnictwo indywidualne, szkolenia, warsztaty, zajęcia rękodzieła artystycznego oraz blok zajęć integracyjnych i zajęć artystycznych (warsztaty teatralne, fotograficzne, taneczne,  oraz rozwoju kreatywności). Ponadto organizujemy spotkania grupy wsparcia osób starszych, klub senioralny oraz integracyjne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Pracujemy w oparciu o paradygmat pomagania skoncentrowanego na rozwiązaniach, sami poszukujemy ciągle nowych rozwiązań, budujemy relacje i więzi międzyludzkie. Wierzymy, że każdy ma wiele zasobów i potencjał do zmiany, że jest zdolny do samostanowienia, a przy tym nie jest samowystarczalny.

Czemu staramy się przeciwdziałać – działając i szukając ścieżek rozwiązań: działamy przeciw: manipulacji, wszelkiej przemocy, w tym mobbingowi, złym nawykom, brakowi wiary w siebie, dyskryminacji, patologii organizacji, …  - ale robimy to sięgając po działania, które rozwijają, wiedzę, umiejętności, kompetencje, bazują na zasobach człowieka, a nie na tym czego mu brakuje.  Dajemy propozycje, możliwości, pokazujemy jak i gdzie szukać – ale wyznajemy zasadę, że każdy jest ekspertem od swojego życia, i swobodę wyboru.

Jeśli ktoś przychodzi do nas po poradę – dostanie: informację, wyjaśnienie, możemy wspólnie zastanowić się nad potencjalnymi możliwościami, skutkami wyborów, ale sam wybór i odpowiedzialność za ten wybór – zawsze zabierze ze sobą…

Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą. Kładziemy nacisk na działania w dziedzinie poradnictwa i edukacji, rozwoju osobistego, kultury.

Formy naszych działań to głównie: organizowanie szkoleń, poradnictwa  oraz spotkań skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz kadry instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, ekonomii społecznej.  Ważną rolę w działalności TSAS  odgrywają wolontariusze, którzy dobrowolnie i bezinteresownie poświęcają swój wolny czas i wspierają nasze działania.

Projekty realizowane przez stowarzyszenie są dofinansowywane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.