Kadra

Kadra projektowa TSAS:

Nasz zespół:

TSAS działa na rzecz pobudzania i rozwoju aktywności społecznej, włączania osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, kulturową, instytucjonalną w życie społeczne, włączania osób starszych w aktywności społeczne i obywatelskie. Naszym celem jest  wzmocnienie osób i grup , w szczególności z kategorii defaworyzowanych społecznie ( w tym, w szczególności: rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, z nadzorem kuratora, osoby uzależnione od alkoholu, od hazardu, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego,  osoby doświadczające przemocy domowej, mobbingu, cyberprzemocy); osób starszych a także wzmacnianie i rozwijanie kompetencji profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy  na rzecz tych osób i grup pracują.

Zespół Stowarzyszenia jest międzypokoleniowy, dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć żywą wspólnotę, zaangażowaną w projekty obywatelskie, społeczne, edukacyjne. Nasz najmłodszy członek zespołu ma 26 lat, a najstarszy ponad 75.

Ścisły zespół TSAS-u pracujący głównie w Toruniu liczy 7 osób, a łączna liczba naszych współpracowników przekracza 25 osób. Są to prawniczki – radcy prawni, koordynatorki projektów, trenerki i trenerzy, animatorki, diagności w obszarze pomocy społecznej i polityki społecznej, ale także:  aktorka, fotografik, instruktor tańca, ratownik medyczny,  młoda architektka, lekarze, terapeutka zajęciowa i wiele innych specjalistów, ekspertów, zaangażowanych zarówno zawodowo jak i w ramach działalności społecznej.

Hanna Brzuszczak – członek/założyciel, socjolożka, o specjalności polityka społeczna, 16 letnie doświadczenie w pracy socjalnej, trener ngo, trener VIT, koordynatorka projektów społecznych, w szczególności na rzecz rozwoju aktywności społecznej osób starszych, rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  rozwoju kompetencji trenerskich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsięwzięć na rzecz wspierania rodziny i rozwoju kompetencji rodzicielskich

Monika Czarnomska – mgr prawa i administracji, obrona pracy magisterskiej czerwiec 1994r., aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu w okresie 1996-1999, wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 29 styczeń 2000r.; członek  założyciel Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej w Toruniu.

Marzenna Żabska – radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod numerem Tr-997.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami gminnymi i Wspólnotami Mieszkaniowymi, specjalizuje się w ochronie praw lokatorów. Niezależnie od tego zajmuje się sprawami cywilnymi, w szczególności z zakresu prawa rzeczowego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, jak i sprawami gospodarczymi. 

Od 2006 r. prowadzi poradnictwo prawne, początkowo przy MOPR a od 2007 r. przy Toruńskim Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej, którego jest członkiem i współzałożycielem.

Anna Renz – członek/założyciel TSAS, pedagożka, specjalista pracy socjalnej.

Iwona Iwicka – członek Zarządu, specjalista z zakresu obsługi finansowo-księgowej, od kilkunastu lat w ngo,  trener z zakresu finansowo-księgowych, sprawozdawczości w ngo.

Róża Sobczak-Małecka – członek/założyciel TSAS; kurator sądowy  zawodowy; w stowarzyszeniu – główny obszar działań – wspieranie rodziny,  przeciwdziałanie wypaleniu w opiece nad osobą zależną, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób opiekujących się osobą z zaburzeniami psychicznymi

Karolina Trendowicz – członkini TSAS, pedagożka, o specjalności edukacja dorosłych, terapeutka zajęciowa z siedmioletnim doświadczeniem w pracy z młodszymi i starszymi osobami chorującymi psychicznie. Miłośniczka kreatywnego recyklingu i kotów. Marzy, by kiedyś nauczyć się języka migowego w stopniu komunikatywnym, profesjonalnie szyć na maszynie i zobaczyć zorzę polarną. W wolnym czasie chętnie angażuje się w wolontariat i działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyznaje zasadę, że jeśli są chęci, to sposób również się znajdzie. 

Trenerzy , eksperci, specjaliści w swoich dziedzinach, z którymi TSAS  współpracuje przy realizacji projektów i przedsięwzięć społecznych:

Cezary Małkiewicz – informatyk, trener warsztatów informatycznych dla seniorów

Barbara Świerska-Pietkiewicz – pedagog, metodyk , trener VIT

Michał Wojtaszek – lekarz, specjalista psychiatra, psychogeriatra, trener

Jan Maria Grabowski -  trener partycypacji społecznej osób starszych

Jolanta Teska – aktorka, trenerka warsztatów teatralnych dla osób starszych

Wojtek Szabelski – fotografik, trener warsztatów fotograficznych dla seniorów

Oliwia Anna Brzuszczak- inż. arch. , trenerka zajęć technicznych, stolarskich dla seniorek

Robert Jeżewski –instruktor,  trener warsztatów tanecznych dla seniorów

Maria Hinz – pedagog, animatorka kulturalna środowiska senioralnego, trenerka fitness dla seniorów

Katarzyna Brożek – pedagog, animator senioralny, członkini Rady Senioralnej w Toruniu

Małgorzata Kowalska – pedagog, trener z zakresu  ekonomii społecznej, trener warsztatów dla rodziców

Grzegorz Sagan – ratownik medyczny, instruktor, trener kursów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Lucyna Weroniczak – trener, coach,  superwizor, szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności trenerskich

dr Sławomir Jakima -  Lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psychoterapeuta, trener

Tomasz Świtek – pedagog, superwizor, trener  TRS