Senioralna Pracownia Partycypacji Społecznej – warsztaty informatyczne