Siła 3 wieku

 

 

 

Działanie ma na celu rozwój kompetencji społecznych, wzmocnienie samooceny, wiary we własne możliwości, edukację psycho-społeczną osób starszych.

W ramach tego działania odbędą się m. in. zajęcia z psychologiem, szkolenie z asertywności, warsztaty, spotkania edukacyjne prowadzone przez lekarza oraz coaching.