Projekt realizowany na zlecenie  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ TSAS zaprasza przedstawicieli/przedstawicielki NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w szkoleniu:

Jak wykorzystać pakiet Google w pracy organizacji – część I

( część II jest  zaplanowana  na 21 czerwca (poniedziałek) 17.00 - 20.00 i będzie obejmować  dalsze wykorzystanie narzędzi, jak zrobić Arkusze, Formularze, Prezentacje)

Terminy szkolenia:

24 maja 2021r. (poniedziałek)   w godzinach: 17:oo -20:oo  (online) – cz.I.

21 czerwca 2021r. (poniedziałek) w godzinach: 17;oo – 20:oo (online) – cz.II.

Zakres programowy:

Gmail, Kalendarz, Dysk Google, Dokumenty

 1. Gmail Jak założyć konto Gmail. Jak zapanować nad mailami (czytanie, porządkowanie i znajdowanie e-maili). Tworzenie i wysyłanie e-maili.
 2. Kalendarz Jak pracować z kalendarzem (jeden i wiele kalendarzy, udostępnianie, połączenie z Gmail). Rodzaje kalendarzy i agenda.
 3. Dysk Google Tworzenie folderów i przenoszenie plików. Udostępnianie plików i folderów.
 4. Dokumenty Tworzenie dokumentów i udostępnianie. Wspólna praca nad dokumentem (komentarze i sugestie). Historia zmian

Szkolenie „Jak wykorzystać pakiet Google w organizacji” jest skierowane do użytkowników nie korzystających do tej pory z wymienionych narzędzi lub wykorzystujących je w małym zakresie. Ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielną pracę z narzędziami Google ale przede wszystkim na wykorzystanie tych narzędzi w pracy zespołowej. Jest to szczególnie ważne w dobie pandemii. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników.

Trenerka prowadząca szkolenie:
Magdalena Małkiewicz  - informatyczka, trenerka NGO, miłośniczka rękodzieła, szczególnie dziergania na drutach, współorganizatorka ogólnopolskiego spotkania dziewiarek „Drutozlot”

Szkolenie będzie przeprowadzone zdalnie, w formie  warsztatów, podczas których  trenerka stworzy także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń. Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Formularz zgłoszeniowy.
Link do Karty zgłoszenia:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4RC5SLyMMsKbPKafcAvIwFigCN0Vup_2lS-yAHXusv4IbUg/viewform?usp=sf_link

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem - otrzyma na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować.

Zapraszamy do spotkania on-line ( poprzez aplikację zoom).

Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest:

komputer/laptop/tablet//smartfon - z głośnikiem, mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli połączyć się przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).

Kontakt do organizatora:
Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454

Projekt realizowany na zlecenie  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Witamy serdecznie!

Zapraszamy na spotkania edukacyjne dla przedstawicieli, członków, wolontariuszy, organizacji pozarządowych – z województwa kujawsko-pomorskiego! Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom w kwietniu 2021 organizujemy dla Was kolejne szkolenie.

Z uwagi na sytuację związaną z trwającą  epidemią wirusa SARS-CoV-2 – szkolenia w kwietniu będą realizowane zdalnie, na aplikacji zoom. Ta forma pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia przenoszenia wirusa.

 • 27 kwietnia 2021r. w godzinach: 16:oo -20:oo (online)
 • KSIEGOWOŚĆ NGO: Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno – prawnych

OPIS: Pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła  i wolontariusz w ngo:

 • Pracownicy w organizacji: pracownik czyli kto? Definicja umowy o pracę -rodzaje umów, która korzystna jest dla pracownika i organizacji; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS; opodatkowanie wynagrodzeń –skala podatkowa, terminy płatności, obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
 • Zleceniobiorcy w organizacji: różnice pomiędzy pracownikiem a zleceniobiorcą -rodzaje umów; kto może wykonywać umowę zlecenia? obowiązkowe ubezpieczenia społeczne –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS, zbieg tytułów ubezpieczenia - warunki; opodatkowanie wynagrodzeń -obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
 • Wykonawcy dzieła w organizacji: różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło; kto może wykonywać umowę o dzieło i kiedy? obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, kogo dotyczą  –rodzaje i terminy zgłoszeń do ZUS, zbieg tytułów ubezpieczenia - warunki; opodatkowanie wynagrodzeń – obowiązki wobec Urzędu Skarbowego.
 • Wolontariusze w organizacji: kto może zostać wolontariuszem, jakie ma prawa, czy podlega ubezpieczeniom, jaka forma umowy? Praca społeczna członków organizacji

***  Trenerka prowadząca szkolenie:

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo

***Szkolenie będzie przeprowadzone zdalnie, w formie  warsztatów, podczas których  trenerka stworzy także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń.   Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Formularz zgłoszeniowy.

Link do Karty zgłoszenia:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNDgsqjUEkgvSGTgK4QfQy9runvF1B64F4pe10RyF93boTrQ/viewform?usp=sf_link

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem - otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować.  Zapraszamy do spotkania  on-line ( poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest: komputer/laptop/tablet//smartfon - z głośnikiem, mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).

 

***Oprócz szkoleń, które sami proponujemy, także realizujemy warsztaty i szkolenia dla konkretnych np. lokalnych organizacji. Można np. zorganizować się/zebrać się w kilka organizacji i nas zaprosić do siebie. Jesteśmy otwarci na zgłaszanie przez organizacje swoich potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych: wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl  i to omówić.

Zależy nam na tym, żeby organizacje z kujawsko-pomorskiego współtworzyły z TSAS-em PRACOWNIĘ NGO 2021 - Chcemy działać dla Was i z Wami !

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454

 

Projekt realizowany na zlecenie  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Witamy serdecznie!

Zapraszamy na spotkania edukacyjne dla NGO, grup nieformalnych – z województwa kujawsko-pomorskiego! Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom w marcu 2021 organizujemy dla Was kolejne szkolenia/warsztaty/konsultacje.

Z uwagi na sytuację związaną z ponownym nasileniem w ostatnich dniach epidemii wirusa SARS-CoV-2 – szkolenia w marcu będą realizowane zdalnie, na aplikacji zoom. Ta forma pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia przenoszenia wirusa.

Poniżej przedstawiamy terminy,  kto będzie prowadził zajęcia zdalne oraz o czym będzie, czyli krótko czego dotyczy dane szkolenie:

 • 18 marzec 2021r. w godzinach: 16:oo -19:oo
 • KSIEGOWOŚĆ NGO: Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej księgi rachunkowe - zamknięcie roku.
 • Trenerka: Iwona Iwicka

OPIS: Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej księgi rachunkowe -   zamknięcie roku:

 • Zamknięcie roku obrachunkowego, wstępne i ostateczne, kiedy i do kiedy, czyli terminy, zamykanie kont księgowych, na podstawie jakich dokumentów? Otwarcie nowego roku obrachunkowego - terminy
 • Wg ustawy o rachunkowości : Sprawozdanie finansowe i merytoryczne, kogo dotyczy obowiązek, z jakich kont księgowych korzystamy sporządzając Bilans, Rachunek Wyników, Informację dodatkową; obowiązkowa forma i terminy sporządzenia, kto i w jaki sposób musi podpisać sprawozdanie finansowe, a kto merytoryczne; zatwierdzenie sprawozdań przez organ statutowy i co dalej?
 • Wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Deklaracje podatkowe CIT-8, CIT-8/0, CIT-D; z jakich kont księgowych korzystamy sporządzając deklaracje; obowiązkowa forma i terminy sporządzenia, kto i w jaki sposób może podpisać deklaracje.

 

 • 19 marzec 2021, w godzinach: 10:oo do 14:oo
 • PROJEKTY NGO: Projekty skierowane do seniorów jako grupy docelowej, ukierunkowane na rozwój aktywności społecznej. Jak dobrze przygotować projekt w dobie pandemii?
 • Trenerka: Hania Brzuszczak

OPIS:. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia z zakresu pracy metodą projektu w organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób starszych. Szkolenie prowadzone w oparciu o logikę projektu. Podczas spotkania będziemy zajmować się wybranymi zagadnieniami, które z powodu sytuacji pandemii mogą okazać się trudne. I tak, podczas szkolenia analizować będziemy następujące obszary ważne z perspektywy dobrego przygotowania projektu:

 • sposoby diagnozowania problemów społecznych dotyczących osób starszych, jak zbierać informacje w sytuacji pandemii, skąd czerpać wiedzę, aby zidentyfikować problem;

- rekrutacja osób starszych jako adresatów projektu: kanały przekazu informacji, sposoby dotarcia do grupy docelowej senioralnej – z uwzględnieniem analizy ryzyka w tym zakresie, i w związku z sytuacją pandemii;

 • formułowanie celu projektu;
 • formułowanie i szacowanie rezultatów projektu, sposoby pomiaru wskaźników;
 • planowanie działań projektowych, oraz tworzenia harmonogramu projektu – adekwatnie do potrzeb i możliwości osób starszych, oraz z uwzględnieniem analizy ryzyka i specyfiki wynikającej i w związku z sytuacją pandemii.

Konsultacje on-line w marcu:

-> 22.03.2021: w godzinach: 17-18 – poradnictwo dla ngo - projektowe

-> 30.03.2021: w godzinach: 17-19 – poradnictwo dla ngo - księgowe

*** Zaprezentowane powyżej  szkolenia/konsultacje poprowadzą:

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo

Hanna Brzuszczak – socjolożka, ze specjalnością polityka społeczna, autorka i realizatorka wielu projektów w ramach działalności statutowej ngo; z trzecim sektorem współpracuje od 2007 roku; na co dzień pasjonatka rękodzieła i komunikacji bez przemocy, z seniorami, w obszarze aktywności i integracji społecznej pracuje od ponad 8 lat.

***Szkolenia będą przeprowadzone zdalnie, w formie  warsztatów, podczas których  trenerki stworzą także przestrzeń do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełniony

Formularz zgłoszeniowy

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej na 2 godziny przed każdym szkoleniem - otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do danego szkolenia ( Zachęcamy aby sprawdzać poprawność podanego w Formularzu adresu mailowego, prosimy przeglądać SPAM).  Uczestnicy otrzymają od tsas@tsas.torun.pl link, oraz informację jak się zalogować.  Zapraszamy do spotkania  on-line ( poprzez aplikację zoom). Do udziału w szkoleniach, konsultacjach potrzebny jest : komputer/laptoptablet//smartfon - z głośnikiem , mikrofonem i kamerą. Ważne żeby uczestnicy spotkania mogli się z nami połączyć przez internet, słuchać, widzieć, mówić, pisać (aktywnie uczestniczyć w warsztatach).

 

***

Oprócz szkoleń, które sami proponujemy, także realizujemy warsztaty i szkolenia dla konkretnych np. lokalnych organizacji. Można np. zorganizować się/zebrać się w kilka organizacji i nas zaprosić do siebie. Jesteśmy otwarci na zgłaszanie przez organizacje swoich potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych: wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl  i to omówić.

Zależy nam na tym, żeby organizacje ( ngo-sy)  z kujawsko-pomorskiego współtworzyły z TSAS-em PRACOWNIĘ NGO 2021 - Chcemy działać dla Was i z Wami !

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454

 

Witamy serdecznie!

Nowe inspiracje, nowe wspólne działania!

… także w pandemii mogą powstawać dobre rzeczy. Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej / Toruń  wspólnie ze Stowarzyszeniem „Różowa Wstążeczka”/ Bydgoszcz – dotychczas bezpośrednio się nie poznało. Spotkałyśmy się na szkoleniach zdalnych, które organizuje TSAS, i tak doszło do naszej współpracy.

Wspólnie zapraszamy na kolejne spotkanie on-line pt. Zdrowa alternatywa na Święta

wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl ; chcemy to robić dla Was, ale z Wami.

***

Termin: 21 grudnia 2020 ( poniedziałek)  w godzinach od 17:oo do 18:3o – on-line ( zdalnie, na Zoom-ie)

Zakres spotkania:  Co jeść w święta  To pytanie pada  wyjątkowo często, więc zbierzemy wszystkie rady w jednym miejscu! Bo przecież z jednej strony wszyscy chcemy poczuć magię świąt, z którą wiążą się tradycyjne, świąteczne potrawy, a z drugiej jednak strony  nie chcemy w trakcie kilku świątecznych dni całkowicie odpuścić zdrowych nawyków.

Warsztaty poprowadzi:

Beata Szałkowska trener personalny zajmuje się zdrowym odżywianiem, uczy jak jeść zdrowo i nie tyć. Wyprowadziła dużo osób z otyłości, szczególnie specjalizuje się w pozbywaniu tłuszczu wewnętrznego metodą naturalną. Ciepła życzliwa osoba, która pomogła wielu paniom amazonkom dojść do zdrowia po chemio i radio terapii. Zajęcia prowadzi z pasją warto być na jej wykładzie.

Spotkanie  - zostanie przeprowadzone zdalnie, ale w formie  ciekawych  warsztatów, podczas których nasza trenerka będzie starała się stworzyć także przestrzeń do wspólnej rozmowy.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną

Kartę zgłoszeniową

Pomimo zdalnej formy szkoleń – ale ze względu na warsztatowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona: do 20 osób. Termin do wyczerpania liczby miejsc, najpóźniej jednak do dnia  18.12..2020. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu spotkania – najpóźniej do godziny 13stej otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do szkolenia,  na 10 minut przed szkoleniem wystarczy kliknąć w podany/przesłany w mailu od tsas@tsas.torun.pl  link, aby wziąć udział w spotkaniu zdalnym. Zapraszamy!

Kontakt do organizatorów:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454

Stowarzyszenie „ Różowa Wstążeczka”

mail: rozowabydgoszcz@gmail.com

telefon: 690 000 021

Pracownia NGO 2020 –  działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim

Witamy serdecznie NGO !

Przed nami kolejne, a zarazem ostatnie już w tym roku – warsztaty, szkolenia, konsultacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – z województwa kujawsko-pomorskiego! Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, w  grudniu TSAS, w ramach zadania realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego -  PRACOWNIA NGO 2020 organizuje następujące spotkania edukacyjne:

JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE? – (9.12.2020 g. 10.00 - 13.00, zdalnie na aplikacji Zoom)

Warsztaty – z Martą Henzler – która tak oto opisuje to spotkanie:   … Konflikty w zespołach są postrzegane jako niezwykle trudne, bo często oznaczają konfrontację, bardzo silne emocje, często nie kończą się „dobrze”. Jak rozpoznać sytuację konfliktową, zanim „zaleje” nas swoją energią, jak ją zrozumieć, jak znaleźć rozwiązania? Na warsztat online JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE zapraszamy wszystkie osoby, które, by tworzyć efektywny, harmonijny zespół, chcą zajmować się konfliktami w sposób konstruktywny oraz pomagać członkom i członkiniom zespołu w codziennym budowaniu relacji. Będzie więc zarówno o przyczynach sytuacji konfliktowych, strategiach osób w konfliktach i sposobach rozwiązywania konfliktów, ale też o narzędziach budujących otwartą komunikację (np. facylitacja czy informacje zwrotne).   Warsztaty prowadzone będą aktywnymi metodami, z wykorzystaniem, a nawet silnym naciskiem na pracę na doświadczeniach i potrzebach osób uczestniczących. Oczywiście, rozwiązywania konfliktów można uczyć się na podstawie studiów przypadku, ale przepracowanie własnych wyzwań zwiększa samoświadomość i kompetencje.

- szkolenie przeprowadzi Marta Henzler/ Warszawa - edukatorka Stowarzyszenia BORIS (prowadzi szkolenia, warsztaty, superwizje), trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od szesnastu lat pracuje rozwojowo z grupami, organizacjami, instytucjami, społecznościami lokalnymi. Wierzy w edukację, ale tylko przy zaangażowaniu i partnerskiej relacji wszystkich jej uczestników i uczestniczek.

KSIEGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA,  MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE – (12.12.2020 g. 11.00-13.00, stacjonarnie: ul. Bydgoska 58/ Toruń)

Wiemy, że nie każdy  może skorzystać ze zdalnej formy naszego wsparcia, dlatego w sobotę 12 grudnia będziemy dostępne dla Was  na konsultacjach stacjonarnych, na Bydgoskiej 58 w Toruniu, aby zachować wszelką ostrożność w dobie epidemii, ta forma będzie tylko indywidualna, osoby zainteresowane prosimy o  zaznaczenie w Karcie X  tej formy, tak

abyśmy mogli indywidualnie telefonicznie, lub mailowo umówić się z daną osobą na konkretną godzinę poradnictwa.

MAŁE GRANTY – DUŻE MOŻLIWOŚCI. PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ROZWOJU POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – (14 i 15.12.2020 g. 10.00 - 13.00 - online na Zoomie)

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat różnorodnych, niekiedy mało znanych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację projektów dla organizacji pozarządowych. Małe konkursy, ogłaszane przez grantodawców publicznych, pozarządowych i prywatnych odgrywają ogromną rolę w rozbudowywaniu potencjału organizacji - szczególnie tych działających krótko, nie posiadających dużych zasobów kadrowych czy ekonomicznych i mogą być ważnym krokiem na drodze do realizacji większych inicjatyw. Dzięki szkoleniu dowiesz się także, gdzie i jak wyszukiwać informacje o konkursach, szkoleniach, wsparciu logistycznym i innych formach pomocy ważnych dla rozwoju organizacji, będącej na początkowym etapie swojego funkcjonowania.

(…) szkolenie wokół różnych małych, czasem nieznanych szerzej, ale ciekawych programów grantowych, które mogą być ważnymi propozycjami na start dla organizacji początkujących, mało doświadczonych lub o niewielkim potencjale kadrowym, finansowym, etc. Wspomnę w jego ramach o grantach LGD, ale tylko jako jednej z X możliwości. Chciałabym też pokazać inne możliwości. Pokażę też, jak i gdzie szukać informacji o konkursach, szkoleniach i wszystkim, co się może przydać początkującym organizacjom w rozwinięciu skrzydeł. ( oprac.: Magdalena Bergmann)

- szkolenie przeprowadzi Magdalena Bergmann/ Bydgoszcz - od kilkunastu lat związana z sektorem NGO w różnych rolach: od wolontariuszki i pracowniczki po trenerkę i ekspertkę. Autorka i realizatorka projektów (także ponadnarodowych i innowacyjnych) z zakresu rynku pracy, integracji i ekonomii społecznej, edukacji pozaformalnej. Aktualnie wiceprezeska Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki" oraz członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych - jednej z największych ogólnopolskich organizacji hobbystycznych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowczyni Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Absolwentka Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich SWPS.

PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE – CO TRZEBA WIEDZIEĆ  PRZED ZAŁOŻENIEM/ POWOŁANIEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – (18.12.2020 g. 9.00 - 12.00, online na Zoomie)   

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat zakładania organizacji. Będziemy omawiać etapy zakładania, sposób konstruowania statutu, tak,  aby był on jak najlepiej dostosowany do potrzeb założycieli i w praktyce nie utrudniał funkcjonowania oraz obejmował spełnienie wymogów formalnych wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy. Będą poruszane kwestie potrzeby lub konieczności zakładania działalności gospodarczej i alternatywnych rozwiązań oraz zagadnienia związane z typowymi problemami, które się w toku rejestracji pojawiają.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM  PRZEPISY RODO – PRAWNE SZKOLENIE DLA NGO – (18.12.2020 g. 12.00 - 15.00, online na Zoomie)

Przetwarzanie danych osobowych jest częścią działania każdej, nawet najmniejszej organizacji pozarządowej. RODO nakłada szereg obowiązków wynikających z tego tytułu. Na szkoleniu będziemy omawiać te problemy pod kątem działań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod kątem nakładanych przez niego kar oraz najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZARZĄDU w ORGANIZACJI  POZARZĄDOWEJ – (18.12.2020 g. 15.00 - 18.00, online na Zoomie)  

Celem szkolenia jest omówienie reguł odpowiedzialność osób wchodzących w skład zarządu i innych organów organizacji np. Komisji Rewizyjnej za swoje działania i działania organizacji. Omówimy m.in. kwestie kiedy odpowiada się własnym majątkiem za długi organizacji i jak temu zapobiec, czy podział funkcji w zarządzie zmniejsza odpowiedzialność, czy można umownie ograniczyć swoją odpowiedzialność wobec dłużników, kto odpowiada za kary nakładane przez grantodawców

- szkolenia prawne dla ngo przeprowadzi  Jarosław Greser/ Poznań – doktor nauk prawnych, adwokat,  pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od 15 lat obsługuje organizacje pozarządowe, w ramach  swojej pracy wspierał ponad 200 fundacji i stowarzyszeń reprezentujących wszystkie obszary działalności. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

KSIĘGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA,  MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE – (28.12.2020 g. 16.00 - 18.00, online na Zoomie)  

Konsultacje dla ngo  poprowadzą:   Iwona Iwicka/ Toruń – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo   oraz Hanna Brzuszczak/ Toruń  – socjolożka, od 13lat związana z 3 sektorem; ma spore doświadczenie jako ekspert oceny merytorycznej ofert w kilku ogólnopolskich konkursach dla ngo, m.in. PROO, FIO, ASOS, PEFRON; zaangażowana w rozwój 3 sektora,  diagnozuje potrzeby ngo i poszukuje nowych, adekwatnych form wspierania ngo. Uwielbia rękodzieło, zwłaszcza filcowanie. Wykładowczyni na szkoleniu specjalizacyjnym  Organizacja Pomocy Społecznej, uczestniczka studiów podyplomowych Coaching  i psychologia , na SWPS w Sopocie.

***Aby wziąć udział w szkoleniach, konsultacjach - należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową. W przeddzień szkolenia/konsultacji każdy Uczestnik/ Uczestniczka otrzyma na podany w Karcie adres mailowy link dostępu na dane spotkanie.  

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 1. Karta zgłoszenia  - prosimy o zaznaczenie X wybranych szkoleń/ konsultacji i przesłanie zgłoszenia na adres: tsas@tsas.torun.pl
 2. Klauzula informacyjna ( dot. ochrony danych osobowych, RODO ). http://www.tsas.torun.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Kontakt do organizatora:

tel. 515 276 454 ; mail:  tsas@tsas.torun.pl

Pracownia NGO 2020 –  działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim

Zapraszamy do uczestniczenia w  najbliższych szkoleniach dla przedstawicieli ngo z województwa kujawsko-pomorskiego – przygotowanych przez TSAS:

JAK WSPIERAĆ DOBRĄ KOMUNIKACJĘ W ZESPOLE (SZCZEGÓLNIE W CZASIE PANDEMII) – (1 grudnia 2020 10:00 - 13:00)

Od 10:oo do 13:oo – szkolenie zdalne ( na zoomie) z Martą Henzler  : O ważności komunikacji między osobami w zespole, polegającej nie tylko na efektywnej wymianie informacji, ale też satysfakcjonującej współpracy, budowaniu relacji, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. Inwestycja w „dobrą” komunikację w zespole opłaca się na wielu polach – wpływa na dobrą atmosferę pracy, zaangażowanie w działania, ale też efektywność, skuteczność podejmowanych projektów, interwencji.

Pandemia koronawirusa, przejście – częściowe lub pełne – na pracę zdalną, koncentracja komunikacji na telefonie i komunikatorach internetowych zmienia wypracowane, często dobrze sprawdzające się praktyki. Stanowi to duże wyzwanie dla osób i zespołów. Przyjrzenie się mu i próba szukania możliwych rozwiązań, dających siłę, wpływ, skuteczność, warte są wysiłku i są ważnym krokiem w kierunku usprawnienia pracy zespołu, ale i większego spokoju i satysfakcji osób w Waszych organizacjach.

Te warsztaty będą okazją do:

 • refleksji nad tym, co to znaczy „dobra komunikacja”, jakiej komunikacji potrzeba w Twoim zespole, co jest Waszą mocą, a co wyzwaniem,
 • poznania warunków komunikacji w zespole w czasie kryzysu i planowania zastosowania wybranych z nich w Waszych organizacjach,
 • wypracowania pomysłów na wspieranie dobrej komunikacji w Waszych zespołach.

Na warsztaty zapraszamy osoby gotowe do uczenia się, pracy na własnych doświadczeniach, dzielenia się nimi. (oprac:  Marta Henzler)

KSIEGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINNASOWA I MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE – (1 grudnia 2020 16:00 - 18:00)

Również 1 grudnia lecz po południu: 16:oo do 18:oo ( zdalnie, na zoomie) – poradnictwo- konsultacje: poradnictwo będzie prowadzone przez księgową ngo Iwonę Iwicka oraz doradczynię z logiki projektowej – Hannę Brzuszczak:

Zapraszamy na te formę spotkania:  konsultacje online , grupowe, z możliwością spotkania na zoom – indywidualnie ( w tzw „roomie” ) z doradczynią i przedyskutowania swojego indywidualnego zapytania.

Wiele organizacji już składa sprawozdania, wiele będzie to robić za miesiąc, jeśli macie Państwo jakiekolwiek zapytania, niejasności  – to jest to przestrzeń dla Was, aby rozwiać swoje wątpliwości  przed złożeniem sprawozdania.  Konsultacje robimy także dla przedyskutowania jak planować projekty na kolejny rok, jak w dobie pandemii planować formy naszych działań. Wiele organizacji w ostatnim czasie zmniejsza swoja aktywność, inne podejmują nowe wyzwania, starając się niemal wszystko realizować zdalnie, …  Warto zastanowić się nad kwestią projektowania działań także z perspektywy zarzadzania ryzykiem.

LOGIKA PROJEKTU – A PLANOWANIE DZIAŁAŃ W SYTUACJI Z WIELOMA NIEWIADOMYMI , NP. PANDEMII – (3 i 4 grudnia 2020 10:00 - 13:00)

Od 10:oo do 13:oo – szkolenie online z Hanną Brzuszczak –

Druga część – 4 grudnia także  od 10:oo do 13:oo

W pierwszym dniu warsztatów:  omówienie krok po kroku poszczególnych etapów tworzenia projektu – czyli planowania przedsięwzięcia społecznego zgodnie z logiką projektu. Szczególny akcent tego spotkania dotyczyć będzie DIAGNOZY, czyli po co? I dla kogo? Kogo dotyczy problem, który chcemy zmniejszyć, rozwiązać. Często skupiamy się na działaniach, zapominając o zasadniczej kwestii w ich planowaniu: uzasadnieniu ich potrzeby realizacji z perspektywy ludzi, problemu i celu.

W części drugiej postaramy się w grupie warsztatowej zaplanować przykładowy projekt wpisując go ( przekładając na wniosek ) w generator wniosku.

JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE – (9  grudnia 2020 10.00 - 13.00)  

Warsztaty – z Martą Henzler – która tak oto opisuje to spotkanie:   … Konflikty w zespołach są postrzegane jako niezwykle trudne, bo często oznaczają konfrontację, bardzo silne emocje, często nie kończą się „dobrze”. Jak rozpoznać sytuację konfliktową, zanim „zaleje” nas swoją energią, jak ją zrozumieć, jak znaleźć rozwiązania? Na warsztat online JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W ZESPOLE zapraszamy wszystkie osoby, które, by tworzyć efektywny, harmonijny zespół, chcą zajmować się konfliktami w sposób konstruktywny oraz pomagać członkom i członkiniom zespołu w codziennym budowaniu relacji. Będzie więc zarówno o przyczynach sytuacji konfliktowych, strategiach osób w konfliktach i sposobach rozwiązywania konfliktów, ale też o narzędziach budujących otwartą komunikację (np. facylitacja czy informacje zwrotne).   Warsztaty prowadzone będą aktywnymi metodami, z wykorzystaniem, a nawet silnym naciskiem na pracę na doświadczeniach i potrzebach osób uczestniczących. Oczywiście, rozwiązywania konfliktów można uczyć się na podstawie studiów przypadku, ale przepracowanie własnych wyzwań zwiększa samoświadomość i kompetencje.

KSIEGOWOŚĆ NGO, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINNASOWA I MERYTORYCZNA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH oraz KONSULTACJE PROJEKTOWE – (12 grudnia 2020 11.00 - 13.00  - stacjonarnie Bydgoska 58/ Toruń)

Wiemy, że nie każdy  może skorzystać ze zdalnej formy naszego wsparcia, dlatego w sobotę 12 grudnia będziemy dostępne dla Was  na konsultacjach stacjonarnych (offline) , na Bydgoskiej 58 w Toruniu, aby zachować wszelką ostrożność w dobie epidemii, ta forma będzie tylko indywidualna, osoby zainteresowane prosimy o  zaznaczenie w Karcie X  tej formy, tak abyśmy mogli indywidualnie telefonicznie, lub mailowo umówić się z daną osobą na konkretną godzinę poradnictwa.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres trener@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Liczba uczestników w warsztatach jest ograniczona: max 20 osób. O wzięciu udziału decyduje kolejność zgłoszenia. W przeddzień szkolenia/konsultacji każdy Uczestnik/ Uczestniczka otrzyma na podany w Karcie adres mailowy link dostępu.  

Szkolenia poprowadzą:

Marta Henzler - edukatorka Stowarzyszenia BORIS (prowadzi szkolenia, warsztaty, superwizje), trenerka i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od szesnastu lat pracuje rozwojowo z grupami, organizacjami, instytucjami, społecznościami lokalnymi. Wierzy w edukację, ale tylko przy zaangażowaniu i partnerskiej relacji wszystkich jej uczestników i uczestniczek.

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo

Hanna Brzuszczak – socjolożka, od ponad 10 lat pracuje w i z  3 sektorem; ma spore doświadczenie jako ekspert oceny merytorycznej ofert w kilku ogólnopolskich konkursach dla ngo; zaangażowana w dawanie wsparcia ludziom z pozarządówki w regionie kuj-pom, diagnozuje potrzeby ngo i poszukuje nowych, adekwatnych form wspierania ngo. Nastawiona na rozwój innych, ale także własny.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 1.  Karta zgłoszeniowa - prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: tsas@tsas.torun.pl
 2. Klauzula informacyjna ( dot. ochrony danych osobowych, RODO ). http://www.tsas.torun.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Kontakt do organizatora:   tel. 515 276 454 ; mail:  tsas@tsas.torun.pl

Witamy serdecznie!

Nowe inspiracje, nowe wspólne działania!

… także w pandemii mogą powstawać dobre rzeczy. Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej / Toruń  wspólnie ze Stowarzyszeniem „Różowa Wstążeczka”/ Bydgoszcz – dotychczas bezpośrednio się nie poznało. Spotkałyśmy się na szkoleniach zdalnych, które organizuje TSAS, i tak doszło do naszej współpracy.

Wspólnie zapraszamy na spotkanie on-line pt. Zdrowie w twoich rękach

wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl ; chcemy to robić dla Was, ale z Wami.

***

Termin: 2 grudnia 2020 ( środa)  w godzinach od 17:oo do 19:oo – on-line (zdalnie, na Zoom-ie)

Zakres warsztatów:  Szczęście rodzi się w jelitach, białko, błonnik, aktywność fizyczna dlaczego jest ważna dla naszego organizmu.

Profilaktyka raka piersi połączona z nauką samobadania piersi.

Warsztaty poprowadzi/ poprowadzą :

Beata Szałkowska - trener personalny zajmuje się zdrowym odżywianiem, uczy jak jejść zdrowo i nie tyć. Wyprowadziła dużo osób z otyłości, szczególnie specjalizuje się w pozbywaniu tłuszczu wewnętrznego metodą naturalną. Ciepła życzliwa osoba, która pomogła wielu paniom amazonkom dojść do zdrowia po chemio i radio terapi. Zajęcia prowadzi z pasją warto być na jej wykładzie.

Małgosia Bonin - kreatorka zdrowego stylu życia, zajmuje się od 20 lat profilaktyką raka piersi, celem Jej jest nie tylko rozpowszechnianie badań na wczesne wykrywanie raka piersi ale nauka samobadania piersi przez panie, które ciągle jeszcze jest mało stosowane. Żywiołowa i spontaniczna nie boi się mówić o trudnych sprawach kobiet.

Warsztaty/ spotkanie  - zostaną przeprowadzone zdalnie, ale w formie  ciekawych  warsztatów, podczas których nasze trenerki będą starały się stworzyć także przestrzeń do wspólnej rozmowy.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Pomimo zdalnej formy szkoleń – ale ze względu na warsztatowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona: do 20 osób. Termin do wyczerpania liczby miejsc, najpóźniej jednak do dnia 30.11.2020. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Każdy/a uczestnik/uczestniczka w dniu szkolenia – najpóźniej do godziny 13stej otrzyma  na podany przez siebie w Karcie zgłoszeniowej adres mailowy link do szkolenia,  na 10 minut przed szkoleniem wystarczy kliknąć w podany/przesłany w mailu od tsas@tsas.torun.pl  link, aby wziąć udział w spotkaniu zdalnym. Zapraszamy!

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa

Kontakt do organizatorów:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454

 

Stowarzyszenie „ Różowa Wstążeczka”

mail: rozowabydgoszcz@gmail.com

telefon: 690 000 021

 

Pracownia NGO 2020 –  działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim

TSAS  realizując zadanie Pracownia NGO 2020 na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  po raz kolejny w tym roku -  serdecznie zaprasza  na  szkolenia w formie zdalnej przygotowane dla  3 sektora –

24 listopada 2020 ( 17:oo-20:oo) :

Komunikacja w organizacji

Dokonując ewaluacji w organizacji zawsze w czołówce problemów lub słabych stron pojawia się komunikacja. Dlaczego? Dlatego, że jest ona niezwykle ważna dla każdego członka organizacji a dobre nią zarządzanie przynosi sukces.

Zapraszam do pochylenia się nad tematem komunikacji w organizacji by rozwijać siebie, podnosić jakość działania naszych ngo i budować społeczność zaangażowaną w realizację ich misji.

Szkolenie skierowane do liderów, koordynatorów, członków zarządu, osób pracujących na stanowiskach kierowniczych i entuzjastów tematu.   ( - Anna Leszczyńska)

Program :

 • O komunikacji w organizacji pozarządowej.
 • Głuchy telefon czyli o komunikacji wewnętrznej w organizacji.
 • Jak cię widzą tak cię piszą – rola komunikacji zewnętrznej.
 • Komunikacja a budowanie zespołu.
 • 2 słowa o konflikcie.

25 listopad 2020 ( 17:oo-20:oo):

Zoom – pierwsze kroki oraz inne aplikacje umożliwiające zdalne prowadzenie spotkań, szkoleń organizowanych w dobie pandemii przez ngo

Program: 

 1. Wprowadzenie: przegląd głównych aplikacji umożliwiających kontakty nie-bezpośrednie
 2. Które aplikacje do czego mogą być najbardziej przydatne w praktyce?
 3. Co to jest i do czego służy Zoom?
 4. Wersja płatna i bezpłatna – co wybrać?
 5. Jak założyć konto.
 6. Jak pobrać i zainstalować Zoom.
 7. Omówienie głównych opcji menu.
 8. Stworzenie nowego spotkania i zaproszenie uczestników.
 9. Omówienie głównych funkcjonalności spotkania.
 10. Tworzenie kalendarza spotkań.

Szkolenie skierowane jest do uczestników, którzy do tej pory nie mieli do czynienia, lub tylko w niewielkim stopniu z programami umożliwiającymi kontakt w tzw. formule zdalnej ( on line), główny cel warsztatu skupiony zostanie na zapoznaniu w praktyce  z programem Zoom.  Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne tworzenie spotkań i szkoleń on-line. Uczestnicy poznają krok po kroku w jaki sposób założyć konto, pobrać i zainstalować program Zoom. Następnie nauczą się jak utworzyć spotkanie i zaprosić innych uczestników. Następnie omówimy funkcje Zooma podczas spotkania. Przyjrzymy się również ustawieniom programu.  Aplikacja Zoom pomaga w spotkaniach na odległość, co jest szczególnie ważne w czasach pandemii. ( - Magdalena Małkiewicz)

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Liczba uczestników jest ograniczona: do max 25 osób ze względu na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko poznania – uzyskania wiedzy, ale też przećwiczenia w praktyce podczas szkolenia swoich umiejętności. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator w dniu 24 i/lub 25 listopada prześle każdemu/ każdej uczestnikowi/uczestniczce link do szkolenia wraz z instrukcją omawiającą sposób dołączenia do grupy szkoleniowej on-line.

Warsztaty z aplikacji zdalnych poprowadzi: Magdalena Małkiewicz  - informatyczka, trenerka NGO, miłośniczka rękodzieła, szczególnie dziergania na drutach, współorganizatorka ogólnopolskiego spotkania dziewiarek „Drutozlot”

Warsztaty z komunikacji poprowadzi: Anna Leszczyńska - pedagog, trener, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przez 20 lat zarządzała jedną z największych organizacji pozarządowych w kujawsko-pomorskim, reprzentuje organizacje pozarządowe w różnych gremiach międzysektorowych, przede wszystkim w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Woj. Kujawsko-Pomorskiego, kocha wszystko co włoskie a najbardziej cappuccino.

 1. Karta zgłoszenia
 2. Program warsztatów

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS, mail: tsas@tsas.torun.pl , telefon: 515 276 454

 

Pracownia NGO 2020 –  działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim

W związku z dużą potrzebą takich zajęć  – postanowiliśmy zareagować od razu i utworzyliśmy kolejną grupę warsztatową -  Zapraszamy: )  przedstawicieli i przedstawicielki 3 sektora z naszego regionu kuj-pom; do udziału w warsztatach „Zoom – pierwsze kroki oraz inne aplikacje umożliwiające zdalne prowadzenie spotkań, szkoleń organizowanych w dobie pandemii przez ngo”  - kolejny termin, gdzie jeszcze są miejsca to 15 listopada 2020 (niedziela)  – od 16.oo do 19.oo    Na zajęcia w terminie 12 listopada – nie przyjmujemy już zgłoszeń.

Termin: 15 listopada  2020 (niedziela) od 16.00 do 19.00

Miejsce: on-line

Zakres programowy:  Zoom – pierwsze kroki

 1. Wprowadzenie: przegląd głównych aplikacji umożliwiających kontakty nie-bezpośrednie
 2. Które aplikacje do czego mogą być najbardziej przydatne w praktyce?
 3. Co to jest i do czego służy Zoom?
 4. Wersja płatna i bezpłatna – co wybrać?
 5. Jak założyć konto.
 6. Jak pobrać i zainstalować Zoom.
 7. Omówienie głównych opcji menu.
 8. Stworzenie nowego spotkania i zaproszenie uczestników.
 9. Omówienie głównych funkcjonalności spotkania.
 10. Tworzenie kalendarza spotkań.

Szkolenie skierowane jest do uczestników, którzy do tej pory nie mieli do czynienia, lub tylko w niewielkim stopniu z programami umożliwiającymi kontakt w tzw. formule zdalnej ( on line) , główny cel warsztatu skupiony zostanie na zapoznaniu w praktyce  z programem Zoom.  Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne tworzenie spotkań i szkoleń on-line. Uczestnicy poznają krok po kroku w jaki sposób założyć konto, pobrać i zainstalować program Zoom. Następnie nauczą się jak utworzyć spotkanie i zaprosić innych uczestników. Następnie omówimy funkcje Zooma podczas spotkania. Przyjrzymy się również ustawieniom programu.  Aplikacja Zoom pomaga w spotkaniach na odległość, co jest szczególnie ważne w czasach pandemii.

Aby wziąć udział należy przesłać na adres tsas@tsas.torun.pl  wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Liczba uczestników jest ograniczona: do max 25 osób ze względu na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko poznania – uzyskania wiedzy, ale też przećwiczenia w praktyce podczas szkolenia swoich umiejętności. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator w dniu 14 listopada prześle każdemu/ każdej uczestnikowi/uczestniczce link do szkolenia wraz z instrukcją omawiającą sposób dołączenia do grupy szkoleniowej on-line.

Warsztaty poprowadzi: Magdalena Małkiewicz  - informatyczka, trenerka NGO, miłośniczka rękodzieła, szczególnie dziergania na drutach, współorganizatorka ogólnopolskiego spotkania dziewiarek „Drutozlot”

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSASmail: tsas@tsas.torun.pl    ;   telefon: 515 276 454

Prosimy o wypełnienie i odesłanie Karty zgłoszenia ( skanu/zdjęcia) na adres: tsas@tsas.torun.pl . Jeśli ktoś ma problem, aby wydrukować formularz zgłoszeniowy ( zdajemy sobie sprawę, że wiele osób pracuje zdalnie z domu i może nie mieć dostępu do drukarki – w takiej sytuacji – możliwe jest przesłanie Karty w word czy pdf).

W załącznikach (do pobrania):

1/ Pełny opis szkolenia

2/ Karta zgłoszenia

 

W imieniu TSAS

Hanna Brzuszczak

Projekt: TRENER NGO – PRACOWNIA ROZWOJU NA RZECZ 3 SEKTORA

Realizator projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej – TSAS

Seminarium edukacyjne dla trenerów i trenerek ngo:

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W PRACY  TRENEREK i TRENERÓW  W 3 SEKTORZE

Miejsce realizacji: zdalnie ( Zoom)

Seminarium dla ngo: Współczesne wyzwania jakie stoją przed trenerami/trenerkami zaangażowanymi w działania organizacji pozarządowych –  stanowi próbę spojrzenia na pracę trenerską w ngo wieloaspektowo.

Obejmuje wyzwania związane z pandemią,  a w efekcie co , jak, w jakim zakresie oraz na ile efektywnie można robić zdalnie?; i pod względem wyzwań związanych z kompetencjami i sprzętem informatycznym; … też wyzwania dotyczące odbiorców szkoleń/warsztatów, a związane z procesami demograficznymi, mianowicie co trzeba wiedzieć o procesach starzenia się, jak dobrze przygotować warsztaty dla osób starszych  - odbiorców w tzw. późnej dorosłości.

Chcemy też, aby seminarium – które było planowane -  rok temu, kiedy projekt był opracowywany i składany w konkursie FIO  - w formule normalnych bezpośrednich warsztatów, paneli dyskusyjnych – a teraz realizowane w formie zdalnej       - aby było „miejscem” i czasem na spotkanie się osób prowadzących różne formy animacji, edukacji, działań trenerskich w sektorze ngo , ale też osób, które być może sami nie szkolą, ale organizują warsztaty, organizują szkolenia, chcemy, aby to było takim czasem na wspólne z jednej strony edukowanie się, a z drugiej na poświęcenie czasu dla głębszego namysłu: jak planować pracę trenerską, czy mogę nic nie zmieniać, czy jeśli chcę być trenerem, trenerką dalej to może stoją przede mną nowe wyzwania? …

W dobie pandemii, stanęliśmy przed dużym wyzwaniem czy, a  jeśli tak,  to w jaki sposób zorganizować  seminarium. TSAS przeformułowało jednodniowe seminarium, które miało się odbyć w formie bezpośredniej w tym samym miejscu i czasie, na formę zdalną. Sami jesteśmy niezmiernie ciekawi jaki będzie odbiór tej naszej inicjatywy.

Projekt Trener ngo .. obejmował : warsztaty  rozwoju kompetencji  trenerskich poprzedzone treningiem interpersonalnym;

Seminarium – stanowi istotną część projektu; w sobotę o 9:3o grupa uczestników warsztatów trenerskich będzie mogła skorzystać z  coachingu – wspierającego rozwój osobisty ;

Natomiast w dalszej części dnia ( sobota, o 13:3o) spotkamy się wszyscy na części prowadzonej przez Krystiana Rubachę:

„O współczesnych wyzwaniach pracy trenera w 3 sektorze – możliwości i ograniczenia. Analiza współczesnych zjawisk i wyzwań trenerskich z perspektywy psychospołecznej, metodyki warsztatu pracy a także potrzeb sektora ngo”

Podczas warsztatu przyjrzymy się współczesnym wyzwaniom sektora NGO, takim jak:

 • fluktuacja motywacji,
 • wypalenie zawodowe,
 • niestabilność finansowa,
 • trudności w rekrutacji uczestników,
 • wpływ uwarunkowań społeczno-politycznych na funkcjonowanie NGO,
 • poziom profesjonalizmu realnego wsparcia kierowanego do NGO,
 • zmiana polityk EU: EFS+ 2021 – 27,
 • komercyjna działalność pod szyldem NGO;

Zastanowimy się, jak powyższe zjawiska wpływają na pracę trenerską. Wspólnie udzielimy także odpowiedzi na pytanie, jakie umiejętności trenerskie (i szersze: psychospołeczne) mogą nam pomóc  funkcjonować zawodowo w trzecim sektorze w satysfakcjonujący sposób.  (oprac:  Krystian Rubacha)

Natomiast w poniedziałek – 16 listopada: warsztaty z/ o asertywności

Postawa asertywna jest fundamentem pracy trenerskiej. Pomaga nam adekwatnie reagować podczas warsztatów, w kontaktach ze zleceniodawcami, a także w relacji z samym sobą. Często staje się też bezpośrednim tematem pracy z uczestnikami szkoleń. Nie ma jednak osoby, która byłaby asertywna zawsze i wszędzie. Większość z nas ma obszary funkcjonowania, w których jest bardziej skłonna się wycofać, niż zareagować w zgodzie ze sobą.

W trakcie spotkania zaproszę Was do przyjrzenia się własnej asertywności trenerskiej, dzielenia sytuacjami trudnymi i bezpośredniej pracy z częścią z nich. Opowiem także, o tym czym jest focusing i jak można go wykorzystać w rozwoju w zakresie asertywności.  ( oprac.: Krystian Rubacha)

***

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, które rozplanowaliśmy tak, aby każdy/każda przedstawiciel/ka ngo mogła w nim uczestniczyć.

Karta zgłoszenia zawiera także tabelkę z harmonogramem – jako cz. integralną Karty.

Uwaga:  osoby, które wiedzą, że nie będą mogły uczestniczyć we wszystkich warsztatach – prosimy, aby zaznaczyły X te pozycje zajęć w harmonogramie, w których  będą  uczestniczyć.  Osoby, które będą brały udział w całym seminarium,  proszę wpisać X przy każdym warsztacie, oraz  X przy wybranej grupie coachingowej. ( sugerowane jest aby w jednej grupie skorzystały z coachingu uczestnicy warsztatów trenerskich tegorocznego TRENERA NGO, natomiast w drugiej – trenerzy i trenerki ngo z grupy tzw otwartej, jednak nie będziemy się tego sztywno trzymać, mając na uwadze aby maksymalnie dostosować czas dla wszystkich chętnych). Maile z linkiem będą wysyłane w dniu poprzedzającym warsztat/ coaching/ panel.

Osobom uczestniczącym w minimum 4 warsztatach seminarium przekażemy Certyfikat potwierdzający udział  w pierwszym takim seminarium edukacyjnym dla trenerów/ trenerek ngo w województwie kujawsko-pomorskim.

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć liczba miejsc jest ograniczona ( grupy coachingowe – przewidujemy max 12 osób; pozostałe zajęcia: max 20 osób ).

Wszelkie pytania proszę kierować na: tsas@tsas.torun.pl ( lub telefonicznie: 515 276 454).

Poniżej ( do pobrania)

1/ Harmonogram seminarium

2/ Karta zgłoszenia