Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) –  zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenia  doskonalące efektywność aplikowania o środki na realizację zadań publicznych, które odbędą  się 9 grudnia we Włocławku, 11 grudnia w Bydgoszczy, 12 grudnia w Inowrocławiu, 13 grudnia w Grudziądzu i 18 grudnia  w Toruniu, i prowadzone będą z wykorzystaniem on line Generatora ofert 2018.

Szkolenia, są realizowane w ramach zadania  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Miejsce szkoleń wraz z wykazem terminów w poszczególnych miastach:

MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I GODZINY
WŁOCŁAWEK - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ; ul. Żabia 12a 9 grudnia 2017, szkolenie od 11.00 do 14.00 ( przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 9.00 do 11.00)
BYDGOSZCZ –  Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

11 grudnia 2017 szkolenie od 9.30 do 12.30 ( po szkoleniu – konsultacje)
INOWROCŁAW – Starostwo Powiatowe ;

ul. Mątewska 17; Sala Obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego,(  s.115);

12 grudnia 2017 szkolenie od 9.30 do 12.30 ( po szkoleniu – konsultacje)
GRUDZIĄDZ – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1 13 grudnia 2017 szkolenie od 10.00 do 13.00 ( po szkoleniu – konsultacje)
TORUŃ – Urząd Marszałkowski , Plac Teatralny 2; Sala Patio I piętro 18 grudnia 2017 szkolenie od 16.00 do 19.00 (przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 14.00 do 16.00)

Bezpośrednio po szkoleniach, lub jak w przypadku szkoleń we Włocławku i w Toruniu – przed szkoleniami  -  zapraszamy na konsultacje projektowe dla ngo,  podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące składania ofert, a także rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego. Adresaci szkoleń: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl ,  najpóźniej dzień przed terminem wybranego przez siebie szkolenia.

Kontakt:  telefon.: 515 276 454 ; mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania: 

Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) we współpracy ze Stowarzyszeniem "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" – zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie doskonalące technikę tworzenia projektów, które odbędzie się 25 października 2017 r, w Nakle nad Notecią.

- celem szkolenia  – jest przedstawienie krok, po kroku logiki projektowej w połączeniu z  prawidłowym wypełnianiem oferty zadania publicznego.  Wiele ciekawych pomysłów, które są wynikiem dostrzeganych potrzeb w lokalnym środowisku – nie jest realizowana głównie przez trudności w przygotowywaniu oferty. Ten cel szkolenia przedstawiamy następująco: „Jeśli dostrzegasz, że w Twoim środowisku występują potrzeby, masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go w ramy oferty realizacji zadania publicznego, chcesz się dowiedzieć, jak opracować budżet projektu, przedstawić diagnozę  problemu oraz sformułować prawidłowo cele i określić realne, mierzalne rezultaty, przyjdź szkolenie z tworzenia ofert realizacji zadania publicznego” .

Szkolenie, jest realizowane w ramach zadania  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Miejsce: Nakło nad Notecią 89-100  ;  ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

Termin: 25.10.2017r; godz.: 16.00 do 19.00. Bezpośrednio przed szkoleniem -  od godziny 14.00 - konsultacje projektowe dla ngo,  podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące procesu tworzenia projektów i pisania ofert. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację, i poznać/ doskonalić technikę przygotowywania ofert zgodnie z logiką projektową – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadzenie - Hanna Brzuszczak – konsultantka, trenerka ngo, doświadczenie jako ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS; posiada parataktyczną i teoretyczną wiedzę na temat przygotowywania ofert

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  , do dnia 24.10.2017r.

Kontakt; Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania: 

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) –  zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie doskonalące sposoby monitorowania i ewaluacji zadań publicznych niezbędne do przygotowania i wypełnienia sprawozdania w generatorze , które odbędzie się 24 października 2017 r, we Włocławku.

Koniec roku, to czas sprawozdań, w tym projektowych. Czy wiesz jak rozliczyć z sukcesem dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? - W tym roku po raz pierwszy rozliczany jest wkład własny w postaci rzeczowej, wiesz jak udokumentować? - Po raz pierwszy stosowane są nowe zasady ewidencjonowania i rozliczania umów cywilnoprawnych, sprawdź, czy dopełniłaś/eś obowiązków.  Zapraszamy na szkolenie ze sprawozdawczości projektowej.

Szkolenie, jest realizowane w ramach zadania  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Miejsce:  ul. Bechiego 2,  Delegatura Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku

Termin: 24 października 2017r; godz.: 9.00 do 15.00. Bezpośrednio po szkoleniu  - konsultacje projektowe i księgowe dla ngo, z zakresu sprawozdawczości, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji merytorycznej i finansowo-księgowej niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze– z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadzenie: -  Iwona Iwicka – specjalistka z zakresu księgowości, podatków, kadr i płac, rozliczania dotacji ze środków unijnych i budżetowych; księgowa z 27  - letnim doświadczeniem zawodowym w tym 16 lat z zakresu działalności w trzecim sektorze.  Prowadząca posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze z zakresu rachunkowości organizacji; - Hanna Brzuszczak – konsultantka, trenerka ngo, doświadczenie jako ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS; posiada parataktyczną i teoretyczną wiedzę na temat przygotowywania ofert

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  , do dnia 24.10.2017r.

Kontakt; Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Do pobrania: 

PROGRAM SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kolejny dyżur PORADNIA NGO – 23 października 2017r;  konsultacji udzielać będzie księgowa oraz doradca z zakresu tworzenia, realizacji i sprawozdawczości projektów, a wszystko to w jednym miejscu i czasie - zapraszamy.

Poradnictwo księgowe i projektowe z zagadnień dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - realizowane jest  w ramach projektu  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Miejsce: Toruń ul. Bydgoska 58 ( Punkt Poradnictwa na rogu Bydgoskiej i Klonowica)

Termin: 23.10.2017r; godz.: 16.00 do 18.00

Adresaci: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby  chcące skorzystać z poradnictwa, aby się zarejestrować - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godzinach 9.00 do 12.00 w dni robocze -  515 276 454, w celu ustalenia godziny poradnictwa.

Osoby nie zarejestrowane na dyżur – jeśli przyjadą bez umówienia ryzykują, że mogą nie zostać przyjęte.

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu

Seniorzy – uczestnicy projektu Kalendarz Aktywnego Seniora – już po plenerze fotograficznym …

W dniach 20-21 września 2017 grupa senioralna  rozwijała swoje zainteresowania w dziedzinie  fotografowania, a wszystko to pod okiem  naszego trenera „od zdjęć”  - Wojtka Szabelskiego. Trenera, z którym współpracujemy  jak się okazuje – już od  niemal trzech lat - w ramach organizowanych przez TSAS warsztatów fotograficznych dla seniorów. To Wojtek – zaproponował w ubiegłym roku – dosyć siedzenia i teorii, czas wyruszyć w plener, a najlepszym sposobem na to, żeby się tym naprawdę zająć będzie – plener fotograficzny na wyjeździe. W ten sposób , zainspirował autorkę projektu Kalendarz Aktywnego Seniora, aby jednym z działań rozwijających aktywność społeczną osób starszych był właśnie fotograficzny plener.

Po pierwszym dniu  w Górznie  okazało się, że choć wszyscy patrzymy na to samo, to nie tak samo. Efekty były różne, wielu z nas zrozumiało, że współczesne możliwości „pstrykania” mnóstwa zdjęć, często nie idą w parze ze zrobieniem dobrego zdjęcia: a tu obcięty kawałek postaci, a tu jakieś takie bez wyrazu to zdjęcie, w realu wydawało się inaczej, …

Dużo się nauczyliśmy , choć dopiero teraz wiemy ile jeszcze przed nami , i że aby robić dobre zdjęcia, trzeba – po pierwsze,  w ogóle,  robić zdjęcia , a po drugie - poświęcić czas i przyjrzeć im się temu co się zrobiło z jakimś namysłem, świadomością.

Pozwolę sobie zacytować  jednego z uczestników „Pan fotograf wytłumaczył nam  na czym polega specyfika zdjęć, zbliżeń, wieloplanowości tła, portretu(…) i wszyscy się w tym wspierali” .

A oto kilka zdjęć z pleneru foto seniorów TSAS uczestników projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków MR,PiPS w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych :

Trener NGO   - ….  zapraszamy na kolejne szkolenia dla przedstawicieli 3 sektora z województwa kujawsko-pomorskiego, Jesienne szkolenia zapoczątkują: szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, o których koniecznie należy wiedzieć kierując, działając, pracując w organizacji  pozarzadowej oraz warsztat edukacyjny z tworzenia projektów i wypełniania wniosku oferty zadania publicznego

-  Celem pierwszej części szkolenia  - prawne aspekty w ochronie danych osobowych -  jest zapoznanie uczestników z zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ich przetwarzania i przechowywania, zgodnych z aktualnym stanem prawnym i planowanymi od 25 maja 2018 r. zmianami w przepisach prawnych, przedstawienie roli i obowiązków organizacji administrujących danymi osobowymi.

- Celem drugiej części szkolenia -  projektowego – jest przedstawienie krok, po kroku logiki projektowej w połączeniu z  prawidłowym wypełnianiem oferty zadania publicznego.  Wiele ciekawych pomysłów, które są wynikiem dostrzeganych potrzeb w lokalnym środowisku – nie jest realizowana głównie przez trudności w pisaniu wniosków i popełniane błędy przez  oferentów.  – Tę część szkolenia przedstawiamy następująco: Jeśli dostrzegasz, że w Twoim środowisku występują potrzeby, masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go w ramy oferty realizacji zadania publicznego, chcesz się dowiedzieć, jak opracować budżet projektu, przedstawić diagnozę obszaru problemowego, zdiagnozować potrzeby odbiorców projektu oraz sformułować prawidłowo cele i określić realne, mierzalne rrezultaty, przyjdź na bezpłatny warsztat z tworzenia ofert realizacji zadania publicznego”  – - o tym  m.in. będzie można się dowiedzieć podczas   szkolenia  w dniu 29 września 2017r., na które, tym razem -  do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu zaprasza Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS), które realizuje projekt szkoleniowy na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szkolenia, pt.: „Podstawowe zagadnienia prawne z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych”  oraz „Metodyka pisania projektu – czyli,  jak stworzyć dobry projekt i przełożyć go na druk oferty” realizowane są  w ramach zadania  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowany na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Miejsce: Starostwo Powiatowe , ul. Małomłyńska 1; 86-300 Grudziądz

Termin: 29.09.2017r; godz.: 9.00 do 12.00 – część prawna  i od 12.00 do 15.00 – część projektowa;

(bezpośrednio po szkoleniu -  indywidualne i grupowe konsultacje prawne i projektowe)

Zakres szkolenia:

Część I:

  • omówienie podstaw prawnych ochrony danych osobowych,
  • zakresu działania przepisów,
  • wskazanie organów ochrony danych osobowych,
  • zasady przetwarzania danych osobowych,
  • roli organizacji jako administratora danych osobowych i jej obowiązków,
  • kontroli przetwarzania danych osobowych.

Część II:

  • tworzenie projektów tzw. projektów miękkich (przedsięwzięć społecznych, lokalnych, środowiskowych, regionalnych), które umożliwią przełożenie pomysłów, planów działań, na język projektowy oraz efektywne i sprawne aplikowanie o środki na ich realizację,
  • prawidłowe wypełnianie dokumentów (wniosku/oferty) na etapie aplikowania o dotacje na realizację projektów,
  • jak uchronić się przed najczęściej popełnianymi błędami w pisaniu i składaniu ofert.

Bezpośrednio po szkoleniach  prowadzone będą konsultacje, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące formalno-prawnych aspektów funkcjonowania Państwa organizacji, lub związane z problematyką procesu tworzenia, rejestracji nowych organizacji, metod i źródeł diagnozy potrzeb w lokalnym środowisku, określania celów projektu. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń, fundacji; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację, liderzy lokalni a także przedstawiciele starostw powiatowych, prowadzących nadzór nad stowarzyszeniami – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Trenerki:

Marzenna Żabska –  radca prawny, od 2006 r. prowadzi poradnictwo prawne, początkowo przy MOPR a od 2007 r. przy Toruńskim Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej, którego jest członkiem i współzałożycielem. Specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami.

Hanna Brzuszczak – socjolożka, z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy socjalnej; wieloletni ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS, od 10  lat pisze projekty  i realizuje przedsięwzięcia społeczne ukierunkowane na rozwój aktywności społecznej, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,  wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.

Trenerki mają wiedzę wzbogaconą praktyką i są doświadczonym doradczyniami w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, motywowania oraz poszukiwania efektywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych, a także przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego wśród kadry zarządzającej, członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej.

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  (Nie jest to konieczne, ale wskazane - ze względów organizacyjnych).

Kontakt;

Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

TSAS zaprasza na kolejny interdyscyplinarny dyżur PORADNIA NGO - 25 września 2017r; ; będzie radca prawny, księgowa, doradca z zakresu tworzenia, realizacji i sprawozdawczości projektów, a wszystko to w jednym miejscu i czasie.

Poradnictwo prawne, księgowe i projektowe z zagadnień dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - realizowane jest  w ramach projektu  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Miejsce: Toruń ul. Bydgoska 58 ( Punkt Poradnictwa na rogu Bydgoskiej i Klonowica)

Termin: 25.09.2017r; godz.: 16.00 do 20.00

Adresaci: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

🙂 - Osoby  chcące skorzystać z poradnictwa, aby się zarejestrować - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godzinach 9.00 do 12.00 w dni robocze -  515 276 454, w celu ustalenia godziny poradnictwa.

🙁 - Osoby nie zarejestrowane na dyżur – jeśli przyjadą bez umówienia ryzykują, że mogą nie zostać przyjęte.

Kontakt:

Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TSAS zaprasza na 22 maja na interdyscyplinarny dyżur PORADNIA NGO: będzie prawnik, księgowa, doradca z zakresu tworzenia i realizacji projektów, a wszystko to w jednym miejscu i czasie.

Poradnictwo prawne, księgowe i projektowe z zagadnień dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - realizowane jest  w ramach projektu  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny. Czytaj dalej... "Interdyscyplinarny dyżur PORADNIA NGO"