Projekt – Recepta na pogodę – integracja i rozwój aktywności społecznej osób starszych w sferze kultury

Projekt  został zrealizowany w okresie od 1.02.2016 do 31.12.2016 , współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach otwartego konkursu ofert 8/2016, pod nazwą: Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów, rodzaj zadania publicznego: Działania mające na celu wspieranie aktywności społecznej osób starszych.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty: Nastąpił rozwój dostępności uczestnictwa społecznego oraz aktywności i integracji społecznej wśród 20 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od lutego do grudnia 2016roku . Osiągnięte zostały cele szczegółowe zadania: 1/ nastąpił rozwój integracji wewnątrz i międzypokoleniowej wśród 20 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od lutego do grudnia 2016roku . 2/ nastąpiło zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej wśród 20 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od lutego do grudnia 2016roku . 3/ nastąpił rozwój uczestnictwa w aktywnych formach warsztatowo-kulturowych spędzania czasu wśród 20 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od lutego do grudnia 2016 roku.

Zrealizowano następujące działania:

Warsztaty plastyczno-artystyczne –  zajęcia warsztatowe w małych grupach, m.in. decoupage, filcowanie , malowanie na szkle i wiele innych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego; Warsztaty teatralne  -  zajęcia rozwijające umiejętności teatralne, prowadzone przez aktorkę  Teatru im Wilama Horzycy w Toruniu -  Panią  Jolantę Teska  oraz Wyjścia do instytucji kultury  - cykl  wspólnych , grupowych wyjść do instytucji kulturalnych.

Łączna liczba beneficjentów zadania, którzy zostali objęci projektem: 39 osób starszych. Kwota dofinansowania: 4000,00zł.