Szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących sektora ngo

Szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego -

- zmiany , zmiany, … które z nich dotyczą Waszej organizacji?, o tym  m.in. będzie można się dowiedzieć lub utwierdzić podczas   szkolenia  w dniu 15 maja 2017r., na które zaprasza Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS), które realizuje projekt szkoleniowy na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szkolenie, pn.: „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach – funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych”  realizowane jest  w ramach projektu  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, który obejmuje cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowany na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Miejsce: Włocławek, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2

Termin: 15.05.2017r; godz.: 13.00 do 18.00

( szkolenie do 16.00, bezpośrednio po szkoleniu -  konsultacje prawne)

Zakres szkolenia:

  • Nowe warunki dotyczące zarządów i zatrudnienia znowelizowane ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
  • Obowiązki stowarzyszeń a konieczność zmian w statutach. Nowe zasady powoływania i tworzenia stowarzyszeń rejestrowych.
  • Zasady tworzenia i rejestracji stowarzyszeń zwykłych.
  • Zmiany uprawnień stowarzyszeń zwykłych.
  • Nowy wymiar nadzoru nad stowarzyszeniami rejestrowymi - zasada legalności. Prowadzenie przez starostę ewidencji i stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Cele i korzyści ze szkolenia: Celem szkolenia jest omówienie zasady stosowania nowych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, omówienie struktury ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z uwzględnieniem treści ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz praktyczne przedstawianie zasad działania zarejestrowanych stowarzyszeń i nowo powołanych podmiotów. z uwzględnieniem ich nadzoru. Przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy (m.in. zakładanie, ewidencja, likwidacja). Omówienie zasad sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi.

Bezpośrednio po szkoleniu prowadzone będą konsultacje, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące formalno-prawnych aspektów funkcjonowania Państwa organizacji, lub związane z problematyką procesu tworzenia, rejestracji nowych organizacji.

Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację,  a także przedstawiciele starostw powiatowych, prowadzących nadzór nad stowarzyszeniami – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadząca: radca prawny Monika Czarnomska, osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i poradnictwa dla organizacji pozarządowych oraz praktyczne doświadczenie w działalności w sektorze pozarządowym: rejestracja organizacji, zgłaszanie zmian do KRS ( w tym, np. zmiany w statucie, pozyskiwanie statusu opp), obsługa prawna organizacji.

Osoby  chcące skorzystać ze szkolenia i konsultacji prawnych prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  (Nie jest to konieczne , ale wskazane - ze względów organizacyjnych).

Kontakt;

Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego