Projekt – Kalendarz Kreatywności i Integracji Społecznej Seniorów – interdyscyplinarne działania na rzecz rozwoju aktywności i samoorganizacji osób starszych

Zadanie zrealizowane w ramach konkursu na  2016 ROK NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 , edycja 2016, tytuł projektu: Kalendarz Kreatywności i Integracji Społecznej Seniorów - interdyscyplinarne działania na rzecz rozwoju aktywności i samoorganizacji osób starszych.  Celem projektu był: Rozwój dostępności  uczestnictwa społecznego oraz aktywności i  integracji społecznej wśród 70 osób  starszych z terenu Torunia i powiatu  toruńskiego w okresie od czerwca do  grudnia.  Zaplanowany projekt obejmował trzy wzajemnie uzupełniające się poziomy działań merytorycznych:  cotygodniowe spotkania grupy senioralnej ukierunkowane na proces samoorganizacji; cykl zajęć grupowych w sferze sportu, turystyki, rekreacji, kultury, komunikacji społecznej - harmonogram zajęć rozpisany w ramach Kalendarza Seniora poza schematami , były to zajęcia w grupach: warsztaty taneczne, wyjścia do teatru, kina, zajęcia sportowe dla seniorów, warsztaty z rękodzieła, warsztaty fotograficzne, techniczne, informatyczne; III poz. Senioralny Punkt Poradniczo-Doradczy - w ramach tego działania prowadzony był otwarty punkt - miejsce systematycznych dyżurów pełnionych przez specjalistów z różnych dziedzin  oraz przez samych seniorów wolontariuszy w roli doradców. Wszystkie trzy działania miały charakter otwarty, procesy rekrutacyjne prowadzone były przez cały czas realizacji zadania. Te 3 poziomy działań opracowaliśmy tak, aby były spójne i pozwalały na elastyczne, dostosowane do zdolności, potrzeb, możliwości zdrowotnych seniorów -  a ukierunkowane były na uczestnictwo i zaangażowanie osób po 60. r.ż. Projektem łącznie objęte zostało łącznie 108 osób.  Kwota dofinansowania 80 939,00zł.