Projekt – Wspieramy Rodzinę” – warsztaty edukacyjno-korekcyjne dla rodziców

W okresie od 20.11.2015r do 31.12.2015 zrealizowany został projekt pt.: "Wspieramy Rodzinę" – warsztaty edukacyjno-korekcyjne dla rodziców – dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie zrealizowane w ramach trybu z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) – w ramach zadania publicznego pn. Działania służące rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich.

Celem projektu było: zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników zadania w zakresie prawidłowego wypełniania podstawowych funkcji rodziny, w szczególności funkcji opiekuńczo-wychowawczej, emocjonalnej, społecznej i ekonomicznej(gospodarczej) wśród 12 osób z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od 28 listopada do 20 grudnia 2015 roku poprzez organizację warsztatów Wspieramy Rodzinę z włączeniem  wsparcia  w postaci nowatorskiej metody VIT – Wideotrening Komunikacji w  pracy na rzecz rodzin dysfunkcyjnych. Kwota dofinansowania wyniosła: 9 500,00zł.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone zgodnie z terminem tj do 30 stycznia 2016r.