Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego – zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego – kontynuacja

W okresie od 1.01.2015 do 31.12.2015 stowarzyszenie TSAS realizowało projekt dofinansowany z funduszy zewnętrznych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2014 -  pt.: Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - zintegrowane działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Kwota dofinansowania na 2015 rok wyniosła: 99 716,00 zł. Realizacja zadania obejmowała Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski. Projekt był realizowany w partnerstwie trójsektorowym. Umowy partnerskie zostały zawarte z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieszawie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, firmą MBB Marek Bernaciak oraz Wydawnictwem Adam Marszałek. Celem realizowanego projektu  jest:
zwiększenie wiedzy prawej i obywatelskiej oraz zwiększenie umiejętności korzystania z uprawnień i możliwości prawnych i obywatelskich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu następujących powiatów: Miasto Toruń, powiat toruński, powiat aleksandrowski oraz powiat inowrocławski.

Projekt w 2015 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Liczba beneficjentów zadania w 2015 roku wyniosła łącznie: 608 osób. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone zgodnie z terminem tj do 30 stycznia 2016r.