Kalendarz Aktywnego Seniora – zintegrowane działania wspierające aktywizację i samoorganizację osób starszych

Realizacja zadania w ramach konkursu na  2015 ROK NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020. Celem projektu był: rozwój dostępności uczestnictwa społecznego oraz aktywności i integracji społecznej wśród 60 osób starszych z terenu Torunia i powiatu toruńskiego w okresie od kwietnia do grudnia 2015roku.  Zaplanowany projekt obejmował trzy wzajemnie uzupełniające się poziomy działań merytorycznych:  cotygodniowe spotkania grupy senioralnej ukierunkowane na proces samoorganizacji; cykl zajęć grupowych w sferze sportu, turystyki, rekreacji, kultury, komunikacji społecznej - harmonogram zajęć rozpisany w ramach Kalendarza Seniora poza schematami , były to zajęcia w grupach: warsztaty taneczne, wyjścia do teatru, kina, zajęcia sportowe dla seniorów, warsztaty z rękodzieła, warsztaty fotograficzne, teatralne, informatyczne; III poz. Senioralny Punkt Poradniczo-Doradczy - w ramach tego działania prowadzony był otwarty punkt - miejsce systematycznych dyżurów pełnionych przez specjalistów z różnych dziedzin  oraz przez samych seniorów wolontariuszy w roli doradców. Wszystkie trzy działania miały charakter otwarty, procesy rekrutacyjne prowadzone były przez cały czas realizacji zadania. Te 3 poziomy działań opracowaliśmy tak, aby były spójne i pozwalały na elastyczne, dostosowane do zdolności, potrzeb, możliwości zdrowotnych seniorów -  a ukierunkowane były na uczestnictwo i zaangażowanie osób po 60. r.ż. Projektem łącznie objęte zostało łącznie 129 osób.  Kwota dofinansowania 72 740,00zł.