Pracownia NGO 2021 – działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim

Projekt realizowany na zlecenie  Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Witamy serdecznie!

Zapraszamy na spotkania edukacyjne dla przedstawicieli, członków, wolontariuszy, organizacji pozarządowych – z województwa kujawsko-pomorskiego! Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom w czerwcu 2021 organizujemy dla Was kolejne szkolenia.

Szkolenia będą w dwóch grupach – tym razem  spotykamy się w Bydgoszczy na Gdańskiej 5 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW)


KSIĘGOWOŚĆ NGO: ABC księgowości w organizacji pozarządowej

 • 17 czerwca 2021r. w godzinach: 10:oo -13:oo (warsztaty stacjonarne)
 • Grupa I
 • OPIS:
 • Księgi rachunkowe: czy każda organizacja musi je prowadzić? Jakie przepisy to regulują, na co zwrócić uwagę? Kto może prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów i co się z tym wiąże? Kto musi prowadzić tzw „pełną księgowość”, jakie ma prawa i obowiązki.
 • Działalność statutowa organizacji: działalność nieodpłatna i odpłatna –kto może prowadzić, jakie obowiązki się z tym wiążą? Czym jest działalność gospodarcza, kiedy można
  ją prowadzić i jakie będą obowiązki dla organizacji.
 • Przychody i koszty w organizacji: definicje, źródła przychodów-jakie koszty mogą być pokrywane; ujęcie w księgach rachunkowych
 • Realizacja projektów: dotacja i koszty realizacji projektu –jak ująć w księgach rachunkowych aby spełnić warunki umowy z dotującym.

***  Trenerka prowadząca szkolenie:

Iwona Iwicka – księgowa, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów RP od 2002 roku; z trzecim sektorem współpracuje od 2001 roku; na co dzień prowadzi księgi rachunkowe dla 4 organizacji pozarządowych ;  ponadto trenerka TSAS  z zakresu księgowości i sprawozdawczości ngo


ZARZĄDZANIE W NGO: Stres i wypalenie zawodowe w działalności w 3 sektorze. Warsztaty z elementami coachingu dla liderów, mentorów – osób zaangażowanych w działalność ngo.

 • 17 czerwca 2021r. w godzinach: 10:oo -13:oo (warsztaty stacjonarne)
 • Grupa II

OPIS:

1/ stres, omówienie czym jest stres psychologiczny, symptomy i źródła stresu; stres długotrwały;

2/  Specyfika  zarządzania  organizacją pozarządową – stałość i stabilność zarówno finansowa, jak i w postaci zasobów osobowych; zastępowalność kadry, w szczególności: zasobów osobowych – liderskich;

3/ Wypalenie zawodowe -  syndrom wypalenia; czym jest wypalenie zawodowe, czy jako lider, członek/członkini zarządu, mentor, wolontariusz mogę się wypalić w działalność w ngo?; jak rozpoznać symptomy wypalenia?;

3/ Formy działań wspierających kadrę organizacji obywatelskich/ ngo: superwizja, coaching, spotkania wewnątrz sektorowe;  współpraca między organizacjami; …

W Polsce istnieje duży problem specyficznego dla ngo typu  wypalenia zawodowego. Temat problemu wypalenia kadry ngo, szczególnie liderów/ liderek organizacji, animatorów działań, osób aktywnie zaangażowanych w zarządzanie organizacją –  poruszany jest stosunkowo rzadko, i dopiero od  około 2 lat. Liderzy, pracownicy organizacji pozostają z tym problemem sami. Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją zwiększonej rotacyjności kadry w ngo, z drugiej w znacznej części organizacji z brakiem zastępowalności liderów/liderek. Wiele organizacji zgłasza brak chęci zaangażowania się  w pracę zarządu.  Warsztaty mają na celu wsparcie najważniejszego zasobu organizacji: ludzi, głównie aktywnych, zaangażowanych, i jednocześnie tych, których może dotknąć syndrom wypalenia.

***  Trenerka prowadząca szkolenie:

Hanna Brzuszczak –  socjolożka, trenerka ngo, zaangażowana w działalność 3 sektora od 2007 roku; w tym na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju trenerskiego kadry ngo z woj. kuj-pom.;  autorka wielu projektów społecznych, specj. pracy socjalnej, wieloletnie doświadczenie w poradnictwie obywatelskim, antymobbingowym.

***Szkolenie będzie przeprowadzone stacjonarnie. Aby wziąć udział należy wypełnić i złożyć Formularz zgłoszeniowy.

Link do Karty zgłoszenia/ rejestracji :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciO9-rybnbHl_EkMjjjkH83oGjm05w3z7jvdspMK9VoqPr8A/viewform?usp=sf_link

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


***Oprócz szkoleń, które sami proponujemy, także realizujemy warsztaty i szkolenia dla konkretnych np. lokalnych organizacji. Można np. zorganizować się/zebrać się w kilka organizacji i nas zaprosić do siebie. Jesteśmy otwarci na zgłaszanie przez organizacje swoich potrzeb edukacyjnych, szkoleniowych, konsultacyjnych: wystarczy się z nami skontaktować: 515 276 454, tsas@tsas.torun.pl  i to omówić.

Zależy nam na tym, żeby organizacje z kujawsko-pomorskiego współtworzyły z TSAS-em PRACOWNIĘ NGO 2021 - Chcemy działać dla Was i z Wami !

Kontakt do organizatora:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS

mail: tsas@tsas.torun.pl

telefon: 515 276 454