Kalendarz Aktywnego Seniora

KALENDARZ  AKTYWNEGO SENIORA -                    

działania wspierające samoorganizację i aktywność społeczną osób starszych 

Lider projektu: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej

Partner projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

Odbiorcy: osoby w wieku 60 + , z terenu  Torunia oraz powiatów toruńskiego i inowrocławskiego

Szczegółowe informacje i kontakt do organizatora:

mail: tsas@tsas.torun.pl  lub telefonicznie: 515 276 454

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.  Realizacja zadania od 1.03.2017r. –  do 30.12.2017r.

Prezentacja

Ulotka dwustronna

Ulotka składana

Roll up