Cykl edukacyjno – warsztatowy dla osób uwikłanych w alkoholizm czy narkomanię bliskiego członka rodziny jako element ochrony i profilaktyki zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego

W 2010 roku zrealizowany został projekt pn. Cykl edukacyjno – warsztatowy dla osób uwikłanych w alkoholizm czy narkomanię bliskiego członka rodziny jako element ochrony i profilaktyki zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego. Grupa docelowa  osoby z Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełnoletnie, kobiety i mężczyźni żyjące w bliskości emocjonalnej z alkoholikiem, zaniepokojone własnym psychofizycznym funkcjonowaniem. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 3/2010: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM. Okres realizacji: 01.04.2010 do 30.09.2010. ; miejsce realizacji: ul. Strumykowa 4; Powrót z U; osoba realizująca Ewa Jasik-Wardalińska; 23 spotkania grupowe; w łącznym wymiarze 69 godzin.  Sprawozdanie finansowe i merytoryczne przyjęte i pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.