Współpraca TSAS: w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej”

W roku 2011 TSAS w ramach zawartej umowy partnerskiej  rozpoczął uczestnictwo w realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych - rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału i rozwój Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (której TSAS jest członkiem założycielem) jako faktycznego reprezentanta kujawsko-pomorskich organizacji, funkcjonującego w oparciu o zasady etyczne i standardy jakości, zaangażowanego we współpracę z administracją publiczną (w tym poprzez rozwój Federacji dzięki stworzeniu i działalności zespołu eksperckiego, aktywnie zaangażowanego w umacnianie Federacji i we współpracę międzysektorową). W zespole eksperckim uczestniczą Prezes TSAS Hanna Brzuszczak oraz członkini TSAS Monika Czarnomska.